Potřebuji vyřídit

Každý z nás potřebuje občas vyřídit nějaké záležitosti na obecním úřadě.

Zde můžete najít praktické návody a postupy, jak v konkrétní životní situaci postupovat, jaké doklady přinést s sebou, můžete si vytisknout formulář a přijít na obecní úřad připraveni.

Tímto lze urychlit a zjednodušit kontakt s odpovědným zaměstnancem obecního úřadu a věříme, žde i Vám můžeme ušetřit čas k vyřízení Vašich záležitostí.

 

Poplatky za komunální odpad

Správní odbor Zuzana Králová

Povolování kácení a zásahů do dřevin

Odbor správy majetku - oddělení životního prostředí Anežka Salátová

Zřizování věcného břemene

Odbor správy majetku - Silniční správní úřad Petra Novotná

Připojení na inženýrské sítě

Odbor správy majetku - Silniční správní úřad Petra Novotná

Připojení nemovitosti k místní komunikaci

Odbor správy majetku - Silniční správní úřad Petra Novotná

Zvláštní užívání komunikací, uzavírky a objížďky

Odbor správy majetku - Silniční správní úřad Petra Novotná

Změna místa trvalého pobytu

Správní odbor

Drahomíra Žáčková

Cejnarová Iveta

Hlášení adresy pro doručování

Správní odbor

Drahomíra Žáčková

Cejnarová Iveta

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Správní odbor

Drahomíra Žáčková

Cejnarová Iveta

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Správní odbor

Drahomíra Žáčková

Cejnarová Iveta

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému na základě zákona o evidenci obyvatel

Správní odbor

Drahomíra Žáčková

Cejnarová Iveta

Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel podle adresy objektu

Správní odbor

Drahomíra Žáčková

Cejnarová Iveta

Místní poplatek ze psů

Správní odbor Jana Meissnerová

Co dělat při ztrátě nebo odcizení občanského průkazu?

Správní odbor

Drahomíra Žáčková

Cejnarová Iveta

Vítání občánků

Správní odbor Cejnarová Iveta

Základní sociální poradenství

Správní odbor Kateřina Kottasová