Starosta

Starosta obce Kamenice

Ing. Pavel Čermák

Ing. Pavel Čermák

 

Telefon:   313 034 884

 

Obec Kamenice má od 1.7.2011 uvolněného starostu.

Starostou obce ve volebním období 2022-2026 byl zvolen Ing.Pavel Čermák

Rozsah činností:
Starosta zastupuje město navenek. Dále je garantem na úkoly v oblasti:

 • Strategické dokumenty, plánování a vize rozvoje obce

 • Finanční politika obce

 •  Investice obce a čerpání dotací

 •  Územní plánování, urbanismus a rozvoj obce

 • Bezpečnost a krizové řízení

 • Oblast prevence kriminality

 • Oblast legislativy a práva se zaměřením na přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek

 • Oblast vnějších vztahů, reprezentace, zastupování obce ve vztahu k veřejnosti, otevřený úřad, časopis, webové stránky a komunikační prostředky radnice (sociální sítě)

 • Chytrá obec, e-government a informační technologie

 • Spolupráce mezi okolními obcemi, mikroregion Ladův kraj

 • Cestovní ruch

 • Osadní výbory