Investiční akce

Předkládáme vám níže podrobnosti o významných akcích, na kterých pracujeme a také které jsme zrealizovali v minulém roce.

Zrealizováno v roce 2018:

Chodník Ládví Valnovka

Dokončený a zkolaudovaný chodník v úseku mezi ulicemi Lovecká a Liliová včetně autobusových zastávek a zatrubnění odvodňovacího příkopu.

Interiér obecního úřadu

Dokončena úprava dispozice úřadu.

Zázemí dětského hřiště Struhařov

Dokončena stavba zázemí včetně kanalizační přípojky.

ZŠ 2. etapa nástavba

Dokončena přístavba kabinetů, výstavba spojovacího krčku a šaten. Financováno z dotace.

Digitální povodňový plán a varovný informační systém

Zpracován digitální povodňový plán a vybudován varovný informační systém (sirény a čidla). Financováno z dotace. Povodňový plán obce Kamenice naleznete zde: http://stredocesky.dppcr.cz/web_538299/

Hladinu na Kamenickém potoce můžete sledovat zde: https://www.hladiny.cz/cz/cs#lvs#map#41538#Kamenice-hladina

Údaje ze srážkoměru v MŠ Kamenice naleznete zde: https://www.hladiny.cz/cz/cs#lvs#map#41539#Meteostanice

Probíhá projektování:

Situace ČOV

ČOV intenzifikace

Projekt dokončen včetně dokumentace pro výběr zhotovitele. Veřejná zakázka na zhotovitele je zahájena.

Kanalizace Všedobrovice ŠtiřínKanalizace Všedobrovice Štiřín

Projekt zpracován ve stupni pro územní řízení a předložen k odsouhlasení. Poté bude pokračovat projektování stupně pro stavební povolení. Dne 14.5. od 18 h proběhne v hasičárně Všedobrovice veřejné projednání projektu.

Odkaz ke stažení dotazníku: Dotazník_kanalizace štiřín - všedoborovice.docx

Chodník Pražská I (zastávky bus Nová Hospoda)

Zpracováno zatím v rámci studie komunikace Návršní. Dále budou pokračovat projekční práce v návaznosti na řešení prostoru návsi na Nové Hospodě.

Chodník Pražská II (od ul. Jednosměrná k MŠ)

Probíhá úprava projektu odvodnění podle požadavku Krajské správy údržby silnic. Po dokončení bude projekt projednán a podán na sloučené řízení.

Chodník ZŠ přes hráz I (od ZŠ k bus zastávce u Masny) + Chodník ZŠ přes hráz II ( od aleje ke kruhovému objezdu)

Projekt dokončen včetně veřejného osvětlení, nyní probíhá projednání s vlastníky dotčených pozemků. Poté bude podán na změnu územního a stavebního povolení.

Chodník ZŠ přes hráz I  Chodník ZŠ přes hráz II

Chodník Těptín II (Topasová – Kozlí kámen)

Zpracována studie z důvodu posouzení umístění chodníku, které ovlivňuje stávající zeleň a četnost inženýrských sítí podél komunikace. O umístění chodníku bylo na základě této studie rozhodnuto. Dále bude následovat další stupeň projektové dokumentace.

Chodník Těptín III (od ZŠ k ul. Topolová)

Projekt pro sloučené řízení dokončen a podán na speciální stavební úřad. Bude následovat zpracování prováděcí dokumentace.C3_Koordinační situační výkres-page-001

Probíhá realizace (stavba):

Chodník Olešovice

Dokončený a zkolaudovaný chodník.

Chodník Benešovská

Pokračují práce na stavbě chodníku od ulice Liliová po Valnovku. Chodník bude realizován včetně zatrubnění odvodňovacího příkopu a veřejného osvětlení.

Chodník StruhařovChodník Struhařov

Dokončený a zkolaudovaný chodník.

 

Chodník Struhařov u rybníčku

Brzy zahájíme výstavbu chodníku včetně veřejného osvětlení a dále výstavbu veřejného osvětlení podél již vybudovaného chodníku ve Struhařově.

Skatepark

Dokončena stavba.

 

Aktualizováno dne 9.5.2019