Investiční akce

Předkládáme Vám níže podrobnosti o významných akcích, na kterých právě pracujeme a také které jsme zrealizovali v minulém roce.

Zrealizováno v roce 2020 a právě probíhající realizace:

Svatební síň

Dokončena realizace svatební síně v kulturním domě. 

Úpravy okolí OÚ

Dokončeno a zkolaudováno.

Kanalizace Korunní

Dokončena výstavba tlakové kanalizace. Nyní probíhá kolaudační řízení.

Zasedací místnost v Obecním úřadu

Dokončena realizace zasedací místnosti na OÚ včetně vzduchotechniky. Ještě letos proběhne rekonstrukce WC u zasedací místnosti.

Schodiště ve foyer Kulturního domu

Dokončen nový povrch schodiště. Zábradlí bude dokončeno truhlářem.

Intenzifikace ČOV Kamenice

Probíhá stavba intenzifikace. Účelem intenzifikace ČOV jako celku je čistění odpadních vod z obce Kamenice, Ládví, Štiřín, Těptín. Intenzifikace řeší zkapacitnění ČOV na 7500EO.

Kanalizace K Dubu

Probíhá stavba vodovodu a kanalizace.

Chodník ZŠ přes hráz

Probíhá stavba chodníku podél ulice Jílovská včetně veřejného osvětlení.

Probíhá projektování 2020:

Kanalizace Všedobrovice Štiřín

C4 ORTOFOTO SITUACEVydáno stavební povolení. Probíhá zpracování dokumentace pro provedení stavby.

 

Chodník Pražská

Projekt podán na stavební povolení. Proběhlo veřejné projednání a probíhá zpracování dokumentace pro provedení stavby.

Chodník Jednosměrná

Zadána aktualizace projektu včetně projektu veřejného osvětlení a rekonstrukce komunikace.

Chodník Všedobrovice Štiřín

Zadán projekt chodníku od hráze Křísovského rybníka až po napojení na stávající chodník ve Všedobrovicích.

Komunikace Topolová, Tyrkysová, Slámová, Topasová, Vnitřní

Zadány projekty a podány na stavební povolení.

Dále jsou rozpracované projekty Parkoviště Billa, Komunikace Okružní, Vodovod Týnská, Propojení vodovodu Pražská, Kanalizace Ringhofferova střed.

Zrealizováno v roce 2018 a 2019:

Chodník Ládví Valnovka

Dokončený a zkolaudovaný chodník v úseku mezi ulicemi Lovecká a Liliová včetně autobusových zastávek a zatrubnění odvodňovacího příkopu.

Interiér obecního úřadu

Dokončena úprava dispozice úřadu.

Zázemí dětského hřiště Struhařov

Dokončena stavba zázemí včetně kanalizační přípojky.

ZŠ 2. etapa nástavba

Dokončena přístavba kabinetů, výstavba spojovacího krčku a šaten. Financováno z dotace.

Digitální povodňový plán a varovný informační systém

Zpracován digitální povodňový plán a vybudován varovný informační systém (sirény a čidla). Financováno z dotace. Povodňový plán obce Kamenice naleznete zde: http://stredocesky.dppcr.cz/web_538299/

Hladinu na Kamenickém potoce můžete sledovat zde: https://www.hladiny.cz/cz/cs#lvs#map#41538#Kamenice-hladina

Údaje ze srážkoměru v MŠ Kamenice naleznete zde: https://www.hladiny.cz/cz/cs#lvs#map#41539#Meteostanice

Chodník Olešovice, chodník Benešovská, chodník Struhařov, chodník Struhařov u rybníčku

Dokončené a zkolaudované chodníky.

Skatepark

Dokončena stavba skateparku.

Demolice tribuny na fotbalovém hřišti

Dokončena demolice tribuny na fotbalovém hřišti SK Kamenice. Dokončena dodávka a montáž nové tribuny pro 60 diváků.

Infrastruktura v ZŠ Kamenice

Dokončena přestavba a vybavení 6 specializovaných učeben.

 

Aktualizováno dne 4.11.2020