Investiční akce

Předkládáme Vám níže podrobnosti o významných akcích, na kterých právě pracujeme a také které jsme zrealizovali v minulém roce.

Zrealizováno v roce 2021 a právě probíhající realizace 2022:

Chodník Jednosměrná

Akce je dokončena a je zkolaudována.

Přechod Sídliště I-II

Akce je dokončena a je zkolaudována.

Rekonstrukce komunikace Slámová

Akce je dokončena a je zkolaudována.

Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy KD Kamenice

Akce je dokončena a je zkolaudována.

Kanalizace Všedobrovice Štiřín

Dokončeno výběrové řízení na zhotovitele. Očekáváme dotační výzvu z fondu SFŽP.

Komunikace Tyrkysová

Akce je dokončena a je zkolaudována.

Vodovod Pražská a Vodovod Týnská

Dokončena stavba.

Rekonstrukce WC ZŠ Kamenice

Dokončena stavba.

Obnova povrchu komunikace Návršní

Dokončena stavba.

Chodník ZŠ přes hráz

Dokončena stavba chodníku podél ulice Jílovská včetně veřejného osvětlení.

Intenzifikace ČOV Kamenice

Proběhl v pořádku zkušební provoz a stavba je zkolaudavána. Běží doba udržitelnosti.

Kanalizace K Dubu

Dokončena a zkolaudována výstavba kanalizace.

Zasedací místnost v Obecním úřadu

Dokončena realizace zasedací místnosti na OÚ včetně vzduchotechniky. Proběhla také rekonstrukce WC u zasedací místnosti.

Schodiště ve foyer Kulturního domu

Dokončen nový povrch schodiště včetně nového zábradlí.

Probíhá projektování 2022:

Chodník Všedobrovice Štiřín

Zadán projekt chodníku od hráze Křísovského rybníka až po napojení na stávající chodník ve Všedobrovicích. Nyní probíhá inženýring a projednání pozemků.

Chodník Těptín II

Projekt dokončen, probíhá stavební řízení.

Kanalizace Okružní, Veřejné osvětlení Návršní

Projekty mají vydané stavební povolení a čekají na realizaci.

Komunikace Líbezná Lýková, Komunikace Opálová, Komunikace Spojovací, Komunikace Ringhofferova (hráz Křísováku)

Projekty zadány, probíhá zpracování projektů.

Zrealizováno v roce 2018,2019,2020:

Chodník Ládví Valnovka

Interiér obecního úřadu

Zázemí dětského hřiště Struhařov

ZŠ 2. etapa nástavba

Svatební síň KD Kamenice

Úpravy okolí OÚ

Kanalizace Korunní

Digitální povodňový plán a varovný informační systém

Zpracován digitální povodňový plán a vybudován varovný informační systém (sirény a čidla). Financováno z dotace. Povodňový plán obce Kamenice naleznete zde: http://stredocesky.dppcr.cz/web_538299/

Hladinu na Kamenickém potoce můžete sledovat zde: https://www.hladiny.cz/cz/cs#lvs#map#41538#Kamenice-hladina

Údaje ze srážkoměru v MŠ Kamenice naleznete zde: https://www.hladiny.cz/cz/cs#lvs#map#41539#Meteostanice

Chodník Olešovice, chodník Benešovská, chodník Struhařov, chodník Struhařov u rybníčku

Skatepark

Demolice tribuny na fotbalovém hřišti

Infrastruktura v ZŠ Kamenice

 

 

Aktualizováno dne 18.10.2022