Investiční akce

Předkládáme Vám níže podrobnosti o významných akcích, na kterých právě pracujeme a také které jsme zrealizovali v minulém roce.

Zrealizováno v roce 2020 a právě probíhající realizace 2021:

Vodovod Týnská

Dokončena stavba.

Rekonstrukce WC ZŠ Kamenice

Dokončena stavba.

Obnova povrchu komunikace Návršní

Dokončena stavba.

Chodník ZŠ přes hráz

Dokončena stavba chodníku podél ulice Jílovská včetně veřejného osvětlení.

Intenzifikace ČOV Kamenice

Dokončena stavba intenzifikace. Účelem intenzifikace ČOV jako celku je čistění odpadních vod z obce Kamenice, Ládví, Štiřín, Těptín. Intenzifikace řeší zkapacitnění ČOV na 7500EO. Nyní probíhá zkušební provoz.

Svatební síň

Dokončena realizace svatební síně v kulturním domě. 

Úpravy okolí OÚ

Dokončeno a zkolaudováno.

Kanalizace Korunní

Dokončena výstavba tlakové kanalizace. Nyní probíhá kolaudační řízení.

Kanalizace K Dubu

Dokončena výstavba kanalizace. Nyní probíhá kolaudační řízení.

Zasedací místnost v Obecním úřadu

Dokončena realizace zasedací místnosti na OÚ včetně vzduchotechniky. Proběhla také rekonstrukce WC u zasedací místnosti.

Schodiště ve foyer Kulturního domu

Dokončen nový povrch schodiště včetně nového zábradlí.

Probíhá projektování 2021:

Kanalizace Všedobrovice Štiřín

C4 ORTOFOTO SITUACEVydáno stavební povolení. Dokončena prováděcí dokumentace. Nyní probíhá příprava veřejné zakázky na zhotovitele stavby.

Chodník Pražská

Projekt dokončen a je podána žádost o stavební povolení. 

Chodník Jednosměrná

Stavební povolení získáno a nyní probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele.

Chodník Všedobrovice Štiřín

Zadán projekt chodníku od hráze Křísovského rybníka až po napojení na stávající chodník ve Všedobrovicích. Nyní probíhá inženýring.

Komunikace Tyrkysová, Slámová, Vnitřní; Rozšíření parkoviště Billa; Vodovod Pražská

Projekty mají vydané stavební povolení a čekaji na realizaci.

Komunikace Topolová, Topasová, Okružní

Projekty dokončeny a probíhá inženýring. 

Zrealizováno v roce 2018 a 2019:

Chodník Ládví Valnovka

Dokončený a zkolaudovaný chodník v úseku mezi ulicemi Lovecká a Liliová včetně autobusových zastávek a zatrubnění odvodňovacího příkopu.

Interiér obecního úřadu

Dokončena úprava dispozice úřadu.

Zázemí dětského hřiště Struhařov

Dokončena stavba zázemí včetně kanalizační přípojky.

ZŠ 2. etapa nástavba

Dokončena přístavba kabinetů, výstavba spojovacího krčku a šaten. Financováno z dotace.

Digitální povodňový plán a varovný informační systém

Zpracován digitální povodňový plán a vybudován varovný informační systém (sirény a čidla). Financováno z dotace. Povodňový plán obce Kamenice naleznete zde: http://stredocesky.dppcr.cz/web_538299/

Hladinu na Kamenickém potoce můžete sledovat zde: https://www.hladiny.cz/cz/cs#lvs#map#41538#Kamenice-hladina

Údaje ze srážkoměru v MŠ Kamenice naleznete zde: https://www.hladiny.cz/cz/cs#lvs#map#41539#Meteostanice

Chodník Olešovice, chodník Benešovská, chodník Struhařov, chodník Struhařov u rybníčku

Dokončené a zkolaudované chodníky.

Skatepark

Dokončena stavba skateparku.

Demolice tribuny na fotbalovém hřišti

Dokončena demolice tribuny na fotbalovém hřišti SK Kamenice. Dokončena dodávka a montáž nové tribuny pro 60 diváků.

Infrastruktura v ZŠ Kamenice

Dokončena přestavba a vybavení 6 specializovaných učeben.

 

Aktualizováno dne 10.9.2021