Investiční akce

Předkládáme Vám níže podrobnosti o významných akcích, na kterých právě pracujeme a také které jsme zrealizovali v minulém roce.

Právě probíhající realizace 2023:

Rekonstrukce a odbahnění Všedobrovického rybníka

Předmětem stavby je rekonstrukce a odbahnění Malá vodní nádrž Dolní všedobrovický rybník. Na akci jsme získali dotaci od Ministerstva zemědělství.

IMG_20230201_100517

Rekonstrukce komunikace Topasová

Jedná se o rekonstrukci stávající vozovky a navazujícího prostoru. Kryt vozovky bude nahrazen novým asfaltovým, šířka vozovky bude sjednocena na 3,5 m. Součástí rekonstrukce je realizace odvodnění řešený zasakovacími objekty. Nyní probíhá zímní přestávka.

Obrázek WhatsApp, 2022-11-29 v 15.1

K realizaci v roce 2023 se připravuje: Modernizace výtahu OÚ Kamenice, Kanalizace Všedobrovice Štiřín

Probíhá projektování 2023:

Chodník Těptín II

Vydáno stavební povolení a probíhá zpracování projektu pro provedení stavby.

Chodník Těptín II DPS 01_23-C3_1

Komunikace Ringhofferova (hráz Křísovského rybníka)

Jedná se o rekonstrukci stávající vozovky, navazujícího prostoru a výstavbu nových chodníků s místy pro přecházení. Kryt vozovky bude nahrazen novým asfaltem a šířka vozovky bude sjednocena. Zároveň bude vybudováno nové VO – jeden stávající stožár bude vyměněn, druhý bude zrušen a k novým stožárům bude položen nový kabel VO. 

Kamenice - Hraz - C.3 Koordinační situace_1

Chodník Všedobrovice Štiřín

Zadán projekt chodníku od hráze Křísovského rybníka až po napojení na stávající chodník ve Všedobrovicích. Nyní probíhá inženýring a projednání pozemků.

Komunikace Líbezná Lýková, Komunikace Opálová, Komunikace Spojovací, Vodovod a kanalizace Skuheř, Chodník Ringhofferova střed

Projekty zadány, probíhá zpracování projektů.

Zrealizováno v roce 2022:

Chodník Jednosměrná

Akce je dokončena a je zkolaudována.

Přechod Sídliště I-II

Akce je dokončena a je zkolaudována.

Rekonstrukce komunikace Slámová

Akce je dokončena a je zkolaudována.

Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy KD Kamenice

Akce je dokončena a je zkolaudována.

Komunikace Tyrkysová

Akce je dokončena a je zkolaudována.

Obnova povrchu komunikace Návršní

Dokončena stavba.

Intenzifikace ČOV Kamenice

Proběhl v pořádku zkušební provoz a stavba je zkolaudavána. Běží doba udržitelnosti.

Aktualizováno dne 1.3.2023