Investiční akce

Předkládáme vám níže podrobnosti o významných akcích, na kterých pracujeme a také které jsme zrealizovali v minulém roce.

Zrealizováno v roce 2018:

Chodník Ládví Valnovka

Dokončený a zkolaudovaný chodník v úseku mezi ulicemi Lovecká a Liliová včetně autobusových zastávek a zatrubnění odvodňovacího příkopu.

Interiér obecního úřadu

Dokončena úprava dispozice úřadu.

Zázemí dětského hřiště Struhařov

Dokončena stavba zázemí včetně kanalizační přípojky.

ZŠ 2. etapa nástavba

Dokončena přístavba kabinetů, výstavba spojovacího krčku a šaten. Financováno z dotace.

Digitální povodňový plán a varovný informační systém

Zpracován digitální povodňový plán a vybudován varovný informační systém (sirény a čidla). Financováno z dotace. Povodňový plán obce Kamenice naleznete zde: http://stredocesky.dppcr.cz/web_538299/

Hladinu na Kamenickém potoce můžete sledovat zde: https://www.hladiny.cz/cz/cs#lvs#map#41538#Kamenice-hladina

Údaje ze srážkoměru v MŠ Kamenice naleznete zde: https://www.hladiny.cz/cz/cs#lvs#map#41539#Meteostanice

Probíhá projektování:

Kanalizace Všedobrovice ŠtiřínKanalizace Všedobrovice Štiřín

Projekt zpracován ve stupni pro územní řízení a předložen k odsouhlasení. Poté bude pokračovat projektování stupně pro stavební povolení.

Chodník Pražská I (zastávky bus Nová Hospoda)

Zpracováno zatím v rámci studie komunikace Návršní. Dále budou pokračovat projekční práce v návaznosti na řešení prostoru návsi na Nové Hospodě.

Chodník Pražská II (od ul. Jednosměrná k MŠ)

Probíhá úprava projektu odvodnění podle požadavku Krajské správy údržby silnic. Po dokončení bude projekt projednán a podán na sloučené řízení.

Chodník ZŠ přes hráz I (od ZŠ k bus zastávce u Masny) + Chodník ZŠ přes hráz II ( od aleje ke kruhovému objezdu)

Projekt dokončen včetně veřejného osvětlení, nyní probíhá projednání s vlastníky dotčených pozemků. Chodník podán na stavební povolení.

Chodník ZŠ přes hráz I  Chodník ZŠ přes hráz II

Chodník Těptín II (Topasová – Kozlí kámen)

Zadán další stupeň projektové dokumentace.

Chodník Těptín III (od ZŠ k ul. Topolová)

Probíhá zpracování prováděcí dokumentace. Na chodník je vydané stavební povolení.C3_Koordinační situační výkres-page-001

Probíhá realizace (stavba):

Chodník Olešovice

Dokončený a zkolaudovaný chodník.

Chodník Benešovská

Dokončený a zkolaudovaný chodník.

Chodník StruhařovChodník Struhařov

Dokončený a zkolaudovaný chodník.

 

Chodník Struhařov u rybníčku

Dokončena stavba chodníku včetně veřejného osvětlení a dále výstavbu veřejného osvětlení podél již vybudovaného chodníku ve Struhařově. Nyní probíhá kolaudační řízení.

Skatepark

Dokončena stavba.

Svatební síň

Dokončena realizace svatební síně v kulturním domě. 

Demolice tribuny na fotbalovém hřišti

Dokončena demolice tribuny na fotbalovém hřišti SK Kamenice. Dokončena dodávka a montáž nové tribuny pro 60 diváků.

Infrastruktura v ZŠ Kamenice

Dokončena přestavba a vybavení 6 specializovaných učeben.

ČOV intenzifikace

Zahájena stavba včetně nové elektropřípojky k ČOV ulicí K Dubu.

Úpravy okolí OÚ

Stavba zahrnuje zřízení nových parkovacích ploch pro šikmá stání podél hrany komunikace Ohradní, vedoucí podél budovy obecního úřadu, zřízení nového chodníku k propojení prostoru před budovou obecního úřadu s obytným sídlištěm, dále rekonstrukci parkovací plochy a manipulačních zastávek BUS v prostoru za budovou OÚ.

Kanalizace Korunní

Byla zahájena výstavba tlakové kanalizace.

 

 

 

 

Aktualizováno dne 19.3.2020