Investiční akce

Předkládáme Vám níže podrobnosti o významných akcích, na kterých právě pracujeme a také které jsme zrealizovali v minulém roce.

Zrealizováno v roce 2020 a právě probíhající realizace 2021:

Chodník ZŠ přes hráz

Probíhá stavba chodníku podél ulice Jílovská včetně veřejného osvětlení.

Intenzifikace ČOV Kamenice

Probíhá stavba intenzifikace. Účelem intenzifikace ČOV jako celku je čistění odpadních vod z obce Kamenice, Ládví, Štiřín, Těptín. Intenzifikace řeší zkapacitnění ČOV na 7500EO.

Svatební síň

Dokončena realizace svatební síně v kulturním domě. 

Úpravy okolí OÚ

Dokončeno a zkolaudováno.

Kanalizace Korunní

Dokončena výstavba tlakové kanalizace. Nyní probíhá kolaudační řízení.

Kanalizace K Dubu

Dokončena výstavba kanalizace. Nyní probíhá kolaudační řízení.

Zasedací místnost v Obecním úřadu

Dokončena realizace zasedací místnosti na OÚ včetně vzduchotechniky. Proběhla také rekonstrukce WC u zasedací místnosti.

Schodiště ve foyer Kulturního domu

Dokončen nový povrch schodiště včetně nového zábradlí.

Probíhá projektování 2021:

Kanalizace Všedobrovice Štiřín

C4 ORTOFOTO SITUACEVydáno stavební povolení. Dokončena prováděcí dokumentace. Nyní probíhá příprava veřejné zakázky na zhotovitele stavby.

Chodník Pražská

Projekt dokončen a je podána žádost o stavební povolení. 

Chodník Jednosměrná

Projekt dokončen a je podána žádost o stavební povolení.

Chodník Všedobrovice Štiřín

Zadán projekt chodníku od hráze Křísovského rybníka až po napojení na stávající chodník ve Všedobrovicích. Nyní probíhá inženýring.

Komunikace Tyrkysová, Slámová, Vnitřní; Rozšíření parkoviště Billa; Vodovod Týnská

Projekty mají vydané stavební povolení a čekaji na realizaci.

Komunikace Topolová, Topasová, Okružní

Projekty dokončeny a probíhá inženýring. 

Zrealizováno v roce 2018 a 2019:

Chodník Ládví Valnovka

Dokončený a zkolaudovaný chodník v úseku mezi ulicemi Lovecká a Liliová včetně autobusových zastávek a zatrubnění odvodňovacího příkopu.

Interiér obecního úřadu

Dokončena úprava dispozice úřadu.

Zázemí dětského hřiště Struhařov

Dokončena stavba zázemí včetně kanalizační přípojky.

ZŠ 2. etapa nástavba

Dokončena přístavba kabinetů, výstavba spojovacího krčku a šaten. Financováno z dotace.

Digitální povodňový plán a varovný informační systém

Zpracován digitální povodňový plán a vybudován varovný informační systém (sirény a čidla). Financováno z dotace. Povodňový plán obce Kamenice naleznete zde: http://stredocesky.dppcr.cz/web_538299/

Hladinu na Kamenickém potoce můžete sledovat zde: https://www.hladiny.cz/cz/cs#lvs#map#41538#Kamenice-hladina

Údaje ze srážkoměru v MŠ Kamenice naleznete zde: https://www.hladiny.cz/cz/cs#lvs#map#41539#Meteostanice

Chodník Olešovice, chodník Benešovská, chodník Struhařov, chodník Struhařov u rybníčku

Dokončené a zkolaudované chodníky.

Skatepark

Dokončena stavba skateparku.

Demolice tribuny na fotbalovém hřišti

Dokončena demolice tribuny na fotbalovém hřišti SK Kamenice. Dokončena dodávka a montáž nové tribuny pro 60 diváků.

Infrastruktura v ZŠ Kamenice

Dokončena přestavba a vybavení 6 specializovaných učeben.

 

Aktualizováno dne 11.3.2021