Projekty spolufinancované z EU

Infrastruktura v ZŠ Kamenici

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Řeší budování bezbariérovosti, vybavení učeben a úpravu zeleně.

V rámci projektu bylo nově vybaveno 6 učeben (fyzika, chemie, přírodopis, informatika a dvě jazykové učebny). Realizací projektu došlo ke zvýšení kvality vzdělávání pro budoucí uplatnění na trhu práce.

page1ZS 1 (1)ZS 1 (2)

Snížení energetické náročnosti víceúčelového objektu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Snížení energetické náročnosti víceúčelového objektu