Úřad

Potřebuji vyřídit

Každý z nás potřebuje občas vyřídit nějaké záležitosti na obecním úřadě. Zde můžete najít praktické návody a postupy, jak v konkrétní životní situaci postupovat, jaké doklady přinést s sebou, můžete si vytisknout formulář a přijít na obecní úřad připraveni. Tímto lze urychlit a zjednodušit kontak…

Starosta

Obec Kamenice má od 1.7.2011 uvolněného starostu.

Starostou obce ve volebním období 2022-2026 byl zvolen Ing.Pavel Čermák

Rada obce

Rada obce (obecní rada) je výkonný orgán obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce.

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje. Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva odvozeny (např. volí starostu obce a další členy obecní rady). Obecní zastupitelstvo především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem.

Organizační řád/Odbory

Obsahuje organizační řád a strukturu obecního úřadu Kamenice včetně popisu činností, kompetencí a personálního obsazení jednotlivých výborů.

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:   iNewOnline.s.r.o tel.: +420 737 264 115 e-mail: gdpr@inewonline.com  

Akce v Kamenici a okolí

červen 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30