Povinně zveřejňované informace

Název a adresa obce

 

Obec Kamenice

Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice

251 68 Kamenice

IČO: 00240273 

DIČ: CZ00240273

Obec Kamenice od 1.10.2009 plátcem DPH.

Důvod a způsob založení

Obec Kamenice byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Bezhotovostní platby

  • Číslo účtu u České spořitelny: 0420575329/0800 

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné provést na Obecním úřadu Kamenice v úředních hodinách.
 

Variabilní symboly pro platby:

Každému plátci je přidělen individuální variabilní symbol, který je nutno uvést pro správné přiřazení vaší platby. Variabilní symbol vám sdělí na podatelně OÚ na tel. čísle 313 034 672