Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2022

 

Výroční zpráva za rok 2022

 

Výroční zpráva za rok 2021

 

výroční zpráva za rok 2021

 

 

Výroční zpráva za rok 2020

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje uvedený povinný subjekt výroční zprávu k poskytování informací za uvedené období -kalendářní rok.

Kalendářní rok, kterého se zpráva týká 2020:

a) počet podaných žádostí o informaci: 10
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
d) opis podstatných částí rozsudku soudu: 0
e) výčet poskytnutí výhradních licencí, vč. odůvodnění nezbytnosti jejich rozhodnutí: 0
f) počet stížností podaných dle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu vyřízení: 1
stížnost byla podána dle § 16a, odst. 1, písm. c) jelikož nebylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí; žádost byla rozhodnutím ze dne 18.6.2020 vyřízena částečným odmítnutím.
 
Výroční zpráva za rok 2020

Kamenice 5.1.2021                                                                      Ing. Pavel Čermák

Starosta obce Kamenice  

 

Výroční zpráva za rok 2019

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje uvedený povinný subjekt výroční zprávu k poskytování informací za uvedené období -kalendářní rok.

Kalendářní rok, kterého se zpráva týká 2019:

a) počet podaných žádostí o informaci: 13
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
d) opis podstatných částí rozsudku soudu: 0
e) výčet poskytnutí výhradních licencí, vč. odůvodnění nezbytnosti jejich rozhodnutí: 0
f) počet stížností podaných dle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu vyřízení: 0
 
 

Kamenice 15.1.2020                                                                      Ing. Miroslav Zelený

tajemník Obecního úřadu Kamenice  

 

Výroční zpráva za rok 2018

Podle ustanovení§ 18 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje uvedený povinný subjekt výroční zprávu k poskytování informací za uvedené období - kalendářní rok.

Kalendářní rok, kterého se zpráva týká:

a) počet podaných žádostí o informaci:  4
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  0
c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  0
d) opis podstatných částí rozsudku soudu:  0
e) výčet poskytnutí výhradních licencí, vč. odůvodnění nezbytnosti jejich rozhodnutí: 0
f) počet stížností podaných dle§ 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu vyřízení: 1
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, byla podána druhá informace, která byla obsáhlejší a obsahovala informace požadované v rozhodnutí krajského úřadu.

 

výroční zpráva 2018.pdf

 

Výroční zpráva za rok 2017

Kalendářní rok, kterého se zpráva týká:                                  2017  

 1. počet podaných žádostí o informaci:   8
 2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 3. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 
 4. opis podstatných částí rozsudku soudu:  0
 5. výčet poskytnutí výhradních licencí, vč. odůvodnění nezbytnosti jejich rozhodnutí: 0
 6. počet stížností podaných dle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu vyřízení: 0                                              webová stránka povinného subjektu: www.obeckamenice.cz

Kamenice 8.1.2018                                                                      Ing. Miroslav Zelený

tajemník Obecního úřadu Kamenice    

Výroční zpráva 2017.pdf  

 

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva Obce Kamenice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.

Obecní úřad Kamenice zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu za rok 2016:

 1. Počet podaných žádostí o informaci: 10
 2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 4. Opis podstatných částí rozsudku soudu: 0
 5. Výčet poskytnutí výhradních licencí, vč. odůvodnění nezbytnosti jejich rozhodnutí: 0
 6. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu vyřízení: 0

Dokument ke stažení zde:

Výroční zpráva za rok 2016 podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona 1061999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.pdf

 

Kamenice dne 14.2.2017

Ing. Miroslav Zelený

tajemník obecního úřadu Kamenice

 

Výroční zpráva za rok 2015

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje uvedený povinný subjekt výroční zprávu k poskytování informací za uvedené období – kalendářní rok.

 1. daných žádostí o informaci: 4
 2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 3. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 
 4. opis podstatných částí rozsudku soudu:  0
 5. výčet poskytnutí výhradních licencí, vč. odůvodnění nezbytnosti jejich rozhodnutí: 0
 6. počet stížností podaných dle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu vyřízení: 0                                                                       

Kamenice 28.1.2016                                                         

Mgr. Jana Havlíčková

tajemnice Obecního úřadu Kamenice      

Výroční zpráva 2015.pdf

 

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 1. daných žádostí o informaci: 6
 2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 3. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 
 4. opis podstatných částí rozsudku soudu:  0
 5. výčet poskytnutí výhradních licencí, vč. odůvodnění nezbytnosti jejich rozhodnutí: 0
 6. počet stížností podaných dle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu vyřízení: 0                                                                       

Kamenice 27.2.2015                                                         

Mgr. Jana Havlíčková

tajemnice Obecního úřadu Kamenice      

Výroční zpráva 2014.pdf

 

Výroční zpráva za rok 2013 

Výroční zpráva Obce Kamenice podle ustanovení § 18 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2013.

Obecní úřad Kamenice zveřejňuje podle § 18 zákona odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu za rok 2013:

1. Počet podaných žádostí o informaci: 2
    Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  0

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí rozsudku soudu: 0
4. Výčet poskytnutí výhradních licencí, vč. odůvodnění nezbytnosti jejich rozhodnutí: 0
5. Počet stížností podaných podle § 16a: 2

V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti o informace podané ústně, či podané formou e-mailových dotazů nebo písemně.


Zpracovala: Mgr. Jana Havlíčková
tajemnice OÚ Kamenice
30.1.2014

výroční zpráva 106.pdf

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva Obce Kamenice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012.

Obecní úřad Kamenice zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu za rok 2012:

Počet podaných žádostí o informace: 3
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Opis podstatných částí každého rozsudku: 0
Sankce za nedodržování tohoto zákona: 0
Počet stížností podaných podle § 16a: 0

V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti o informace podané ústně, či podané formou e-mailových dotazů nebo písemně.


Zpracovala: Mgr. Jana Havlíčková
tajemnice OÚ Kamenice
14.2.2013

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva Obce Kamenice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011

Obecní úřad Kamenice zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu za rok 2011:

Počet podaných žádostí o informace:               2
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:        0
Opis podstatných částí každého rozsudku:        0
Sankce za nedodržování tohoto zákona:           0
Počet stížností podaných podle § 16a:             0

V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti o informace podané ústně, podané formou e-mailových dotazů. O poskytování takovýchto žádostí se záznam nepořizuje.


Zpracovala: Mgr. Jana Havlíčková
tajemnice OÚ Kamenice 
30.1.2012