Úřední deska

Na úřední desce obce Kamenice je zveřejněn, způsobem umožňujícím dálkový přístup, obsah listinné úřední desky obce podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a některých dalších zákonů. V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR) se zveřejňování týká pouze aktuálních dokumentů. Po sejmutí dokumentu z úřední desky si jej lze vyžádat v prostorách obecního úřadu Kamenice.

 

Úřední deska od 7.1.2019         Archiv úřední desky do 7.1.2019