Dokumenty

Nejdůležitější předpisy

Nejdůležitější zákony   Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací rozhoduje:  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při roz…

Kulturní centrum

Kulturní centrum Kamenice

více o akcích kulturního centra

www.kckamenice.cz 

Kupte od souseda

boxíksoused

Registrační formulář pro místní firmy a následný seznam najdete zde