Odpovědi dle zákona 106/1999 Sb.

Zde naleznete odpovědi OÚ Kamenice na dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Odpověď ve věci dotazu dle zákona č.106/199Sb.

Odpověď ve věci dotazu dle zákona č.106/199Sb.

PDF 68,8 kB | PDF
stáhnout

Žádost o poskytnutí informace čj. 05151/17/KOK

Odpověď na žádost ze dne 16.8.2017 čj. 05151/17/KOK

PDF 93,8 kB | PDF
stáhnout

Žádost o poskytnutí informace - odpady z obalů

Odpověď na žádost ze dne 28. 6. 2017, a to ve věci zpětného odběru a využití odpadu z obalů ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb.

PDF 163,5 kB | PDF
stáhnout

Způsob realizace třídění a nakládání s odpady v obci Kamenice

Odpověď na dotaz ze dne 21.3. 2017 - ohledně způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci Kamenice.

PDF 79,3 kB | PDF
stáhnout