Platby

Pokud máte povinnost uhradit obci finanční prostředky, můžete to využít následující možnosti:

Bezhotovostní platby:

Číslo účtu Obce Kamenice vedené u České spořitelna, a.s.

420575329 / 0800

 

Naprosto nezbytné pro identifikaci jakékoli vaší platby je uvedení správného variabilního symbolu. Pokud ho neznáte, poraďte se na podatelně úřadu na telefonu 313 034 672 nebo napište na _hqk-3bfW7c-1Zc_9bpoO1p

 ! Platby se špatným variabilním symbolem nebudou správně přiřazeny!

 

variabilní symbol

PRO SVŮJ VARIABILNÍ SYMBOL PRO ODPADY KLIKNI ZDE:  

https://www.obeckamenice.cz/podatelna/platby/variabilni-symbol-pro-odpady/

 

!  APLIKACE NEMÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM TĚCH, KTEŘÍ V KAMENICI NEMAJI TRVALÝ POBYT. TI PAK MOHOU ZÍSKAT VARIABILNÍ SYMBOL NA TELEFONU 313 034 672 NEBO NA PODATELNĚ.

 

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné provést v úředních hodinách pokladny obecního úřadu v prostorách podatelny. http://www.obeckamenice.cz/podatelna/

 

Akceptujeme platby platební kartou přes terminál (i bezkontaktně)

Pokladna úřadu akceptuje platební karty vydaných:

VISA, VISA Electron a MasterCard a Maestro

Obrázek7