Připojení na inženýrské sítě

PŘIPOJENÍ NA VODOVOD, KANALIZACI, PLYN

Chci se připojit na obecní vodovod, kanalizaci

doložím tyto doklady:

  1. vyplněnou žádost „ Vyjádření obce Kamenice ke stavbě“
  2. projekt připojení na vodovod a kanalizaci
  3. vyjádření VHS Benešov s.r.o., Černoleská 1600, Benešov, tel.: 840 205 206 – správce sítí

(pokud budu vstupovat do pozemku - komunikace obce Kamenice, požádám o „Zvláštní užívání komunikace“ nejméně 30 dní před zahájením prací)

Vyplněnou žádost s potřebnými doklady podám na podatelně Obecního úřadu Kamenice

Chci se připojit na plyn

doložím tyto doklady:

  1. vyplněnou žádost „ Vyjádření obce Kamenice ke stavbě“ 
  2. projekt připojení plynu

(pokud budu vstupovat do pozemku - komunikace obce Kamenice, požádám o „Zvláštní užívání komunikace“ nejméně 30 dní před zahájením prací)

Vyplněnou žádost s potřebnými doklady podám na podatelně Obecního úřadu Kamenice

V případě dotazů je možné kontaktovat referentku Obecního úřadu

Petra Novotná

novotna@obeckamenice.cz
tel.: 313 034 673

mobil: 737 258 289