Petra Novotná

Petra Novotná

Odbor správy majetku - vedoucí

novotna@kamenice.cz
tel.: 313 034 673
mobil: 737 258 289

Agenda:

 • Předkládání majetkových otázek včetně důvodových zpráv k projednání v radě obce a následně k projednání zastupitelstvu obce. 
 • Spolupráce při realizaci výběrových řízení neinvestičního charakteru, příprava zadávací dokumentace. 
 • Archivace dokumentů zajišťovaných agend.
 • Zpracování podkladů a sepisování kupních, směnných a darovacích smluv na převod nemovitostí schválených zastupitelstvem obce. 
 • Spolupráce při realizaci výběrových řízení neinvestičního charakteru, příprava zadávací dokumentace. – PN, KP, BV, AS
 • Zajištění podkladů pro změnu údajů o pozemcích a zápis v katastru nemovitostí.
 • Evidence dopravního parku - evidence spotřeby pohonných hmot, evidence všech vozidel obecního úřadu a dohled nad termíny technických kontrol vozidel. 
 • Majetek obce a péče o něj - zajištění komplexní správy nemovitého majetku, jeho nabývání, zajištění ocenění, pronájem, prodej, kontrola, příprava podkladů a zajišťování nabývacích dokladů k nemovitostem za účelem převodu nemovitostí jiných vlastníků na obec, zajišťování veškerých převodů nemovitého majetku obce, krátkodobých pronájmů, záborů, zajišťování zřizování a rušení věcných břemen ve vztahu k majetku obce. 
 • Zajištění vnitřní správy budovy OÚ - zabezpečení, úklidové služby, údržba a provoz.
 • Vyjadřování se k záměrům staveb jednotlivých stavebníků. U liniových staveb, staveb komerčního charakteru a developerských projektů příprava podkladů k projednání radou, res. zastupitelstvem obce. 
 • Plnění úkolů na úseku komunikací a silničního hospodářství, zajištění výkonu státní správy na úseku komunikací a silničního hospodářství - správní řízení týkající se komunikací.
 • Neoprávněné užívání pozemků v majetku obce a jejich následné řešení. 
 • Materiální a technické zabezpečení provozu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

Akce v Kamenici a okolí

duben 2023
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30