Žádost o poskytnutí údajů z agendového systému

Podle ust. § 10 odst. 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů lze sdělit vlastníku nemovitosti jméno, příjmení a datum narození občana o němž je veden na ohlašovně údaj o místu trvalého pobytu v objektu, jehož je vlastníkem.
Vlastníku vymezené části objektu (bytu) nelze údaj podle § 10 odst. 8, poskytnout, neboť ohlašovna vede objekty podle čísel popisných či evidenčních. Ohlašovna nevede údaje k jednotlivým bytům.

Tiskopis ke stažení zde.

 

V případě dotazů lze kontaktovat pracovníka Obecního úřadu Kamenice.

Drahomíra Žáčková
g8pu5f56LTBlV1a78.AsT329g
telefon: 313 034 883