Iveta Cejnarová

Iveta Cejnarová

Matrika

cejnarova@kamenice.cz
tel.: 323 672 760

Agenda:

  • Podílí se na zajištění a organizaci všech druhů voleb, příp. místního referenda - příprava podkladů k volbám, materiální zajištění průběhu voleb. 
  • Komplexní evidence obyvatel - aktualizace registru občanů obce, správní řízení na úseku trvalého pobytu, aktualizace dat v elektronické i v listinné podobě, zadávání dat do informačního systému evidence obyvatel (ISEO), výpisy z informačního systému obyvatel. 
  • Matrika - správní obvod Kamenice, Kostelec u Křížků, Radějovice. 
  • Eviduje čísla popisná a evidenční, vydává potvrzení o přidělení čísla popisného a evidenčního, aktualizace adresních míst v RUIAN.
  • Statistická hlášení vyplývající z jednotlivých činností odboru. 
  • Spolupráce na úseku spisové služby, elektronické podatelny a datových schránek. 
  • Poskytování informací občanům v souladu s platnými předpisy. 
  • Místní poplatek z pobytu – kontrola plnění ohlašovací povinnosti     

Akce v Kamenici a okolí

červen 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30