Drahomíra Žáčková

Drahomíra Žáčková

Správní odbor - vedoucí

zackova@kamenice.cz
tel.: 313 034 883
mobil: 737 258 753

Agenda:

  • Podílí se na zajištění a organizaci všech druhů voleb, příp. místního referenda - příprava podkladů k volbám, materiální zajištění průběhu voleb. 
  • Komplexní evidence obyvatel - aktualizace registru občanů obce, správní řízení na úseku trvalého pobytu, aktualizace dat v elektronické i v listinné podobě, zadávání dat do informačního systému evidence obyvatel (ISEO), výpisy z informačního systému obyvatel. 
  • Matrika - správní obvod Kamenice, Kostelec u Křížků, Radějovice. 
  • Eviduje čísla popisná a evidenční, vydává potvrzení o přidělení čísla popisného a evidenčního, aktualizace adresních míst v RUIAN.
  • Statistická hlášení vyplývající z jednotlivých činností odboru. 
  • Spolupráce na úseku spisové služby, elektronické podatelny a datových schránek. 
  • Poskytování informací občanům v souladu s platnými předpisy. 
  • Místní poplatek z pobytu – kontrola plnění ohlašovací povinnosti 
  • Odpovědnost za zajištění přestupkové agendy. 

Akce v Kamenici a okolí

březen 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
29
30