Drahomíra Žáčková

Drahomíra Žáčková

Správní odbor - vedoucí

zackova@kamenice.cz
tel.: 313 034 883
mobil: 737 258 753

Rozsah činností:

 • Evidence obyvatel
 • Hlášení trvalého pobytu
 • Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Výdej údajů z evidence obyvatel a zprostředkování kontaktu
 • Hlášení adresy pro doručování
 • Ukončení pobytu na území České republiky
 • Volby

Matrika

 • komplexní výkon matriční agendy pro správní obvod Kamenice, Kostelec u Křížků, Radějovice
 • matrika narození, manželství, úmrtí (rodný list, oddací list, úmrtní list), změny a opravy do matrik          
 • vydávání matričních dokladů, jejich druhopisů a nahlížení do matrik, legalizace dokladů pro cizinu          
 • vedení matričních knih a sbírek listin v listinné podobě
 • vedení matričních knih v elektronické podobě pomocí výpočetní techniky          
 • agenda uzavírání manželství, svatební obřady          
 • vydávání osvědčení pro církevní sňatky          
 • vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství pro cizinu          
 • postoupení zápisů zvláštní matrice v Brně (narození, uzavření manželství, úmrtí občana ČR v cizině)          
 • změna příjmení po rozvodu, příjmení v mužském tvaru, určení druhého jména          
 • určování otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • správní řízení ve věci změny jména a příjmení          
 • ověřování rodných čísel          
 • vítání občánků, životní jubilea          
 • zpracování údajů pro statistiku 

Akce v Kamenici a okolí

prosinec 2022
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31