Bc. Kateřina Kottasová

Bc. Kateřina Kottasová

Odbor správní - Sociální pracovník

kottasova@kamenice.cz
tel.: 733 683 134

 • Zabezpečuje sociální agendy
 • Vykonává depistážní činnost
 • Poskytuje sociální poradenství
 • Metodická a koncepční činnost v sociální oblasti
 • Výkon veřejného opatrovnictví
 • Poskytování krizové pomoci
 • Zjišťuje potřeby obyvatel obce
 • Koordinuje potřeby sociálních služeb 
 • Provádí depistážní činnost zaměřenou na vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením, osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osob, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, včetně poskytování sociálního poradenství a zprostředkování sociálních služeb,
 • Provádí sociální šetření u osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, tuto situaci analyzuje a poskytuje navazující sociální poradenství, jak danou situaci vyřešit,
 • Monitoruje individuální potřeby jednotlivců, skupin, komunit v nepříznivé sociální situaci, navrhuje nejvhodnější řešení, společně plánuje,
 • Zajišťuje sociální prevenci, poskytuje základní a odborné sociální poradenství,
 • Poskytuje sociální podporu a pomoc potřebným osobám, skupinám, rodinám apod.
 • Realizuje metody a techniky sociální práce, poskytuje krizovou intervenci, krizovou pomoc,
 • Navrhuje (ve spolupráci s klientem) řešení nepříznivé sociální situace klienta, klienta doprovází, motivuje,
 • Spolupracuje s dalšími subjekty (neziskovými organizacemi, organizacemi státní a veřejné správy, zdravotnickými zařízeními, soudy, sociálními službami apod. na řešení nepříznivé sociální situace osob, skupin, komunit,
 • Spolupracuje při vytváření koncepčních materiálů a metodických materiálů obecního úřadu pro potřeby realizace činností sociální práce v přenesené působnosti.

Akce v Kamenici a okolí

prosinec 2022
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31