Zrušení údaje o místě trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek:

  • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.


Navrhovatel je povinen splnění těchto zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu za každou osobu 100,-Kč

Tiskopis ke stažení zde

V případě dotazů lze kontaktovat pracovníka Obecního úřadu Kamenice

Drahomíra Žáčková
g8pu5f56LTBlV1a78.AsT329g
telefon: 313 034 883