Místní poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen ,,poplatník“).

Poplatek ze psů se platí za psy starší 3 měsíců.

Sazba poplatku činí ročně:

1) Za prvního psa chovaného jedním držitelem v rodinném domě 250,-Kč

2) Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě 400,-Kč

3) Za prvního psa chovaného jedním držitelem v bytovém domě 450,-Kč

4) Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě 600,-Kč

5)  Za psa , jehož držitelem je osoba starší 65 let  150,-Kč

6) Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let  200,- Kč

Poplatek je splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Na poplatek ze psa nejsou rozesílány složenky. Poplatek lze uhradit bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu “A“ na účet Obce Kamenice číslo 0420575329/0800, variabilní symbol je k dispozici na podatelně Obecního úřadu a je jedinečný pro každého majitele psa. Při úhradě bankovním převodem je třeba uvést v poznámce pro adresáta jméno, příjmení a adresu držitele psa. Další možností je uhradit poplatek v pokladně Obecního úřadu Kamenice.

V případě dotazů lze kontaktovat pracovníka Obecního úřadu Kamenice.

Jana Meissnerová
_hqk-3bfW7c-509968zo477_T-M
telefon: 313 034 672