Co dělat při ztrátě občanského průkazu

Neprodleně ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu

  • kterémukoliv matričnímu úřadu,
  • kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (tj. tam, kde se vydávají občanské průkazy)
  • odcizení občanského průkazu (nikoli ztrátu) lze ohlásit Policii ČR

Ohlášením ztráty nebo odcizení skončí platnost občanského průkazu.

Nalezený občanský průkaz musíte odevzdat. Používání občanského průkazu, jehož ztrátu nebo odcizení občan ohlásil, je přestupkem.

O nový občanský průkaz máte povinnost požádat do 15 pracovních dnů po ohlášení ztráty nebo odcizení.

Požádat o vydání nového občanského průkazu můžete u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Při podání žádosti o nový občanský průkaz budete muset prokázat totožnost (např. cestovním pasem, řidičským průkazem, rodným listem).

Podrobnější informace k této problematice na webu Ministerstva vnitra ČR.