Správní odbor

Úřední hodiny

Pondělí 7:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Středa 7:30 – 12:00 13:00 – 17:00

Vedoucí odboru

Matrikářka

Drahomíra Žáčková Tel: 313 034 883 

zackova@kamenice.cz 

matrika@kamenice.cz

 

Matrikářka Mgr. Jana Havlíčková Tel: 323 672 760 

38IvZ1agc8m%C95e0gvmVW7r

matrika@kamenice.cz

  

 • hlášení trvalého pobytu
 • evidence obyvatel
 • zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • výdej údajů z evidence obyvatel a zprostředkování kontaktu
 • hlášení adresy pro doručování
 • ukončení pobytu na území České republiky
 • volby 
 • komplexní výkon matriční agendy pro správní obvod Kamenice, Kostelec u Křížků, Radějovice
 • matrika narození, manželství, úmrtí (rodný list, oddací list, úmrtní list), změny a opravy do matrik          
 • vydávání matričních dokladů, jejich druhopisů a nahlížení do matrik, legalizace dokladů pro cizinu          
 • vedení matričních knih a sbírek listin v listinné podobě
 • vedení matričních knih v elektronické podobě pomocí výpočetní techniky          
 • agenda uzavírání manželství, svatební obřady          
 • vydávání osvědčení pro církevní sňatky          
 • vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství pro cizinu          
 • postoupení zápisů zvláštní matrice v Brně (narození, uzavření manželství, úmrtí občana ČR v cizině)          
 • změna příjmení po rozvodu, příjmení v mužském tvaru, určení druhého jména          
 • určování otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • správní řízení ve věci změny jména a příjmení          
 • ověřování rodných čísel          
 • vítání občánků, životní jubilea          
 • zpracování údajů pro statistiku 
Referent Hana Velebná Tel: 313 034 672  

podatelna@kamenice.cz  

Referent Jana Meissnerová Tel: 313 034 672  

podatelna@kamenice.cz

 

 • vidimace a legalizace
 • sociální agenda
 • czech POINT
 • odpady
 • pokladní služba
 • evidence psů
 • podatelna obecního úřadu

Referent 

Zuzana Ronschak Vidová 323 672 227, 601 105 741 

cbqy.Z4WHdnwV.~905pJ

  

 • povolování kácení dřevin mimo les
 • povolování zásahů v ochraných pásmech alejí (významné krajinné prvky, památné stromy)

 

Referent Petra Novotná Tel: 313 034 673  

novotna@kamenice.cz 

  

 • povolení uzavírky objížďky
 • povolení připojení k pozemním komunikacím
 • povolení zvláštního používání komunikací
 • zařazení a vyřazení pozemních komunikací příslušné kategorie