Ekonomický odbor

Ekonomický odbor

Úřední hodiny

Pondělí 7:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Středa 7:30 – 12:00 13:00 – 17:00

 

Vedoucí Ing. Marcela Michaliková 737 258 285; 323 672 135

michalikova@kamenice.cz 

Fakturantka Andrea Burešová 323 672 135

buresova@kamenice.cz

 Rozsah činností

 

 • Účetnictví - zajišťuje kompletní vedení účetnictví obce.
 • Výkaznictví – finanční, účetní, statistické výkazy a komunikace s CSÚIS, KÚSK.
 • Rozpočet obce - návrh rozpočtu, rozpis rozpočtu, rozpočtová opatření, kontrola plnění rozpočtu, rozpočtový výhled.
 • Daně - vedení a účtování o DPH, DPPO, o dani z nemovitosti včetně vypracování a podávání daňových přiznání, komunikace s FÚ, zajištění znaleckých posudků.
 • Dotace - předpisy, oddělená evidence, vyúčtování, podklady ke kontrole, finanční vypořádání se státním rozpočtem, státními fondy a krajským úřadem.
 • Příspěvkové organizace - kontrola, evidence výkazů pro potřeby celorepublikového zpracování.
 • Účetní závěrka obce – závěrečný účet obce, účetní závěrka měsíční, čtvrtletní, roční.
 • Bankovní a úvěrové účty obce – platební styk, komunikace s bankovními ústavy, správa účtů, čerpání úvěrů, plnění dluhové služby, výkaznictví na základě smluvních závazků
 • Pokladna – předkontace, kontrola, opravy.
 • Faktury – evidence, úhrada, vystavování, kontrola termínů, platby záloh.
 • Inventarizace majetku - komplexní účetní evidence včetně evidence dotací, odpisů, kategorizace majetku a vytváření odpisových plánů.
 • Byty v majetku obce - platby a předpisy nájemného, evidence a rozpis plateb za služby, vyúčtování energií, vymáhání nedoplatků formou upomínek.
 • Pozemky v majetku obce – nájmy, evidence dle druhů.
 • Evidence pohledávek a závazků, řešení pohledávek po splatnosti ve spolupráci s ostatními odbory.
 • Přezkum hospodaření obce – návrh, podklady.
 • Ukládání účetních písemností a záznamů účetních jednotek a jejich archivace.
 • Směrnice – návrhy týkající se finančního hospodaření.
 • Podklady a materiály pro potřeby komisí a výborů obce.