Ekonomický odbor

 

Vedoucí Ing. Marcela Michaliková 737 258 285; 323 672 135

michalikova@kamenice.cz 

Fakturantka Andrea Burešová 323 672 135

buresova@kamenice.cz

 Rozsah činností

 

 • Vedení účetnictví obce
 • výkaznictví 
 • rozpočet obce
 • daňová evidence
 • správa dotací
 • hospodaření příspěvkových organizací
 • bankovní operace a správa úvěrů
 • fakturace
 • inventarizace a evidence majetku
 • evidence pohledávek a závazků
 • ekonomické analýzy, analýzy hospodaření