Ekonomický odbor

 

Vedoucí Ing. Marcela Michaliková 737 258 285; 323 672 135

michalikova@kamenice.cz 

Fakturantka Andrea Burešová 323 672 135

buresova@kamenice.cz

 Rozsah činností

 

 • Účetnictví - kompletní vedení účetnictví obce.
 • Výkaznictví -finanční, účetní, statistické výkazy a komunikace s CSÚIS, KÚSK.
 • Rozpočet obce - návrh rozpočtu, rozpis rozpočtu, rozpočtová opatření, kontrola plnění rozpočtu, rozpočtový výhled.
 • Daně - vedení a účtování o DPH, DPPO, o dani z nemovitosti včetně vypracování a podávání daňových přiznání, komunikace s FÚ
 • Dotace - předpisy, oddělená evidence, vyúčtování, podklady ke kontrole, finanční vypořádání
 • Příspěvkové organizace - kontrola, evidence výkazů
 • Účetní závěrka obce - závěrečný účet obce, účetní závěrka měsíční, čtvrtletní, roční
 • Bankovní a úvěrové účty obce - platební styk, komunikace s bankovními ústavy, správa účtů, čerpání úvěrů, výkaznictví na základě smluvních závazků
 • Pokladna - předkontace, kontrola, opravy.
 • Faktury - evidence, úhrada, proces elektronického schvalování, kontrola termínů, platby záloh.
 • Majetek – kompletní evidence a kategorizace
 • Inventarizace - zajišťuje a odpovídá za provádění inventarizace majetku a závazků obce. Vyhotovuje závěrečnou zprávu o provedení inventarizace majetku.
 • Byty v majetku obce – evidence plateb
 • Pozemky v majetku obce – evidence plateb nájmů
 • Evidence pohledávek a závazků, řešení pohledávek po splatnosti ve spolupráci s ostatními odbory.
 • Přezkum hospodaření obce - podklady.
 • Ukládání účetních písemností a jejich archivace.
 • Směrnice - návrhy týkající se finančního hospodaření, pohledávek a inventarizace majetku
 • Podklady a materiály pro potřeby komisí a výborů obce.
 • Místní poplatek z pobytu – evidence.