Ing. Marcela Michaliková

Ing. Marcela Michaliková

Ekonomický odbor

michalikova@kamenice.cz
tel.: 323 672 135
mobil: 737 258 285

 • vedení účetnictví obce
 • výkaznictví 
 • rozpočet obce
 • daňová evidence
 • správa dotací
 • hospodaření příspěvkových organizací
 • bankovní operace a správa úvěrů
 • fakturace
 • inventarizace a evidence majetku
 • evidence pohledávek a závazků
 • ekonomické analýzy, analýzy hospodaření

Akce v Kamenici a okolí

říjen 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31