Ing. Marcela Michaliková

Ing. Marcela Michaliková

Ekonomický odbor

michalikova@kamenice.cz
tel.: 323 672 135
mobil: 737 258 285

Agenda:

 • Účetnictví - kompletní vedení účetnictví obce.
 • Výkaznictví -finanční, účetní, statistické výkazy a komunikace s CSÚIS, KÚSK.
 • Rozpočet obce - návrh rozpočtu, rozpis rozpočtu, rozpočtová opatření, kontrola plnění rozpočtu, rozpočtový výhled.
 • Daně - vedení a účtování o DPH, DPPO, o dani z nemovitosti včetně vypracování a podávání daňových přiznání, komunikace s FÚ.
 • Dotace - předpisy, oddělená evidence, vyúčtování, podklady ke kontrole, finanční vypořádání.
 • Příspěvkové organizace - kontrola, evidence výkazů
 • Účetní závěrka obce - závěrečný účet obce, účetní závěrka měsíční, čtvrtletní, roční
 • Bankovní a úvěrové účty obce - platební styk, komunikace s bankovními ústavy, správa účtů, čerpání úvěrů, výkaznictví na základě smluvních závazků
 • Pokladna - předkontace, kontrola, opravy.
 • Inventarizace - zajišťuje a odpovídá za provádění inventarizace majetku a závazků obce. Vyhotovuje závěrečnou zprávu o provedení inventarizace majetku.
 • Evidence pohledávek a závazků, řešení pohledávek po splatnosti ve spolupráci s ostatními odbory.
 • Přezkum hospodaření obce - podklady.
 • Ukládání účetních písemností a jejich archivace.
 • Směrnice - návrhy týkající se finančního hospodaření, pohledávek a inventarizace majetku
 • Podklady a materiály pro potřeby komisí a výborů obce.

Akce v Kamenici a okolí

březen 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
29
30