Svoz odpadu

Přehled svozů směsného a tříděného odpadu pro rok 2021, platný od 1.3.2021

NOVY KALENDAR ODPADU - s patickou

Přechodná ustanovení: 

PLATNOST ZNÁMEK A FREKVENCE SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z ROKU 2020 trvá do 28.2.2021

TERMÍNY MĚSÍČNÍCH SVOZŮ:    Leden–v týdnu od 25.1.2021      

Únor–v týdnu od 22.2.2021

V období do konce února 2021 je frekvence svozu stejná jako v roce 2020 – čtrnáctidenní svoz je v sudé týdny.

Jednorázové známky na svoz platí až do konce února 2021,

 

POŘÍZENÍ NOVÉ NÁDOBY - https://www.obeckamenice.cz/sluzby-v-obci/kam-s-odpady/rady-pro-porizeni-nove-nadoby-popelnice/

ČIPOVÁNÍ NÁDOB – https://www.obeckamenice.cz/sluzby-v-obci/kam-s-odpady/cipovani-nadob/

Svoz směsného komunálního odpadu

 

Tabulka - rozpis svozů_2021.pdf

Svoz 1 x 14 dní v SUDÉ TÝDNY                           Svoz 1x za 28 dní v SUDÉ TÝDNY

SVOZOVÉ DNY V OBCI (v případě nejistoty volejte 601 104 535)

  • úterý: Těptín, Skuheř
  • středa: Štiřín, Všedobrovice, Struhařov, Olešovice, Nová Hospoda, Kamenice, Ládeves
  • čtvrtek:Sídliště Kamenice a Olešovice, Ládví

SVOZOVÝ DEN  6.00 - 22.00 hod.

NÁDOBY PŘISTAVUJTE KE SVOZU VČAS, NEJLÉPE VEČER DEN PŘEDEM.                          

Obrázek6 

Odvoz pytlů a jiného odpadu mimo svozový kalendář je možný pouze vlastní dopravou na sběrný dvůr firmy OBR (mapa)

https://www.obr-odpady.cz/cz/kontakty/

Svoz tříděného odpadu – nádob z určených stanovišť

https://www.obeckamenice.cz/sluzby-v-obci/kam-s-odpady/trideni-odpadu/

Tabulka - rozpis svozů_2021

plasty: 2x týdně, papír: 1x týdně, sklo: 1x za 14 dní

Pdrobnější informace k třídění odpadu naleznete zde:
https://www.obeckamenice.cz/sluzby-v-obci/kam-s-odpady/trideni-odpadu/

 

Nebezpečný odpad

mobilní svoz 2x ročně (v měsících květen a říjen)  

Tabulka - rozpis svozů_2021

 

O přesných časech a stanovištích, kde lze v ten den odevzdat nebezpečný odpad informujeme předem ve Zpravodaji z Kamenice nebo v aktualitách na webu https://www.obeckamenice.cz/aktualni-informace/

Mimo svozové dny je možné za úplatu odevzdat nebezpečný odpad ve sběrném dvoře firmy Obr

https://www.obr-odpady.cz/cz/kontakty/

Podrobnější informace k likvidaci nebezpečného odpadu naleznete zde: https://www.obeckamenice.cz/sluzby-v-obci/kam-s-odpady/nebezpecny-odpad/

 

Bio – odpad

  • vlastní odvoz na kompostárnu Želivec https://www.kompostarnazelivec.com/
  • alternativou odvozu na kompostárnu je centrální svoz vlastních 240l bio-nádob obcí – frekvence jednou měsíčně

Pro občany hlášení k trvalému pobytu v Kamenici je likvidace bioodpadu ZDARMA, po zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu.

Podrobnější informace k likvidaci bio odpadu naleznete zde: https://www.obeckamenice.cz/sluzby-v-obci/kam-s-odpady/likvidace-bioodpadu/

 

Velkoobjemový odpad

Odvoz vlastní dopravou na sběrný dvůr firmy OBR (mapa)

https://www.obr-odpady.cz/cz/kontakty/

Tabulka - rozpis svozů_2021

Podrobnější informace k likvidaci velkoobjemového odpadu naleznete zde:https://www.obeckamenice.cz/sluzby-v-obci/kam-s-odpady/likvidace-velkoobjemoveho-odpadu/