Čipování nádob

Čipování- proč to děláme

Obrázek4

Nové technologie dnes umožňují obci získat detailní přehled o tom, kolik odpadu obec vyprodukuje, což je zásadní pro platbu za likvidaci odpadu.

Tato informace získává vyšší důležitost s rostoucí cenou likvidace odpadu. Na každé tuně záleží. V Kamenici jsme přeskočili dnes opouštěné systémy čárových kódů a zvolili rovnou identifikaci nádob prostřednictvím RFID čipů (správný název je Transponder Puck). Čipy v sobě nesou ukryté unikátní číslo, které je spojeno v databázi s adresou, majitelem a typem nádoby na odpad. Pro bezchybné fungování celého systému je však nutné opatřit čipem veškeré nádoby na odpad v obci.

Obec Kamenice navíc spojila identifikaci nádob prostřednictvím čipů i s vážením každé nádoby. Můžeme tedy kontrolovat svozovou firmu, když víme které nádoby kdy a kde vysypala, kolik každá nádoba vážila a z toho pak počítáme kolik za odpady celkem zaplatíme.

Z celkového počtu přes 1500 nádob zbývá dočipovat už jen desítky z nich a na to máme první dva měsíce roku 2021. Od 1.března 2021 bude svozové auto FCC „uzamknuto“ tak, aby nešlo naložit nádobu, která nemá čip. Tím chceme eliminovat svoz neznámých nádob, které by jinak zvyšovali celkové náklady obce (tedy nás všech) na svoz a likvidaci odpadů.

Podle obecně závazné vyhlášky obce Kamenice (https://www.obeckamenice.cz/res/archive/100/014139.pdf?seek=1610524719)

 je instalace čipu na nádobu vlastníka nemovitosti, podmínkou svozu odpadu na území obce.

Kde je na popelnici čip a jak ho poznáte?

cipovani-doplnujici-informace.pdf

Jak takový čip vypadá a jak poznáte, zda je vaše nádoba s čipem nebo bez něj se dočtete v příloze. Pokud si nejste jistí, zda čip máte, volejte 601 104 535 nebo piště na pikousova@kamenice.cz a my vám poradíme.

Při změně nádoby bude čip demontován a umístěn na vaší novou nádobu. Čip je ve vlastnictví obce a jeho pořízení a využívání je pro obyvatele Kamenice zdarma.

Nový zákon o odpadech a jeho vliv na odpadové hospodářství v naší obci

V souvislosti s vydáním nového zákona o odpadech č. č. 541/2020 Sb. se i naše obec již připravuje na různé změny, které s sebou tento zákon přináší.

Jednou z hlavních změn, které zákon přináší je finanční znevýhodňování skládkování ve prospěch energetického využití odpadu nebo jeho recyklace. Proto už od roku 2021 došlo k navyšování skladovacích poplatků. Ze současných 500 Kč za tunu vzroste částka, kterou vybírá stát, postupně až na 1850 Kč/t v roce 2029.

Přijetím nového zákona se tak navyšují obcím náklady spojené s uložením směsného komunálního odpadu na skládkách, protože spalovna ve Středočeském kraji zatím není vybudována. Obdobný problém, který má vliv na náklady obce,  je třídění a následné využití plastového odpadu. Do roku 2030 musí navíc obce zajistit, aby tříděný odpad tvořil 65% z celkového objemu komunálního odpadu.