Čipování nádob

Čipování- proč to děláme

Obrázek4

Nové technologie dnes umožňují obci získat detailní přehled o tom, kolik odpadu obec vyprodukuje, což je zásadní pro platbu za likvidaci odpadu.

Tato informace získává vyšší důležitost s rostoucí cenou likvidace odpadu. Na každé tuně záleží. V Kamenici jsme přeskočili dnes opouštěné systémy čárových kódů a zvolili rovnou identifikaci nádob prostřednictvím RFID čipů (správný název je Transponder Puck). Čipy v sobě nesou ukryté unikátní číslo, které je spojeno v databázi s adresou, majitelem a typem nádoby na odpad. Pro bezchybné fungování celého systému je však nutné opatřit čipem veškeré nádoby na odpad v obci.

Obec Kamenice navíc spojila identifikaci nádob prostřednictvím čipů i s vážením každé nádoby. Můžeme tedy kontrolovat svozovou firmu, když víme které nádoby kdy a kde vysypala, kolik každá nádoba vážila a z toho pak počítáme kolik za odpady celkem zaplatíme.

Podle obecně závazné vyhlášky obce Kamenice (https://www.obeckamenice.cz/res/archive/100/014139.pdf?seek=1610524719)

 je instalace čipu na nádobu vlastníka nemovitosti, podmínkou svozu odpadu na území obce.

Kde je na popelnici čip a jak ho poznáte?

cipovani-doplnujici-informace.pdf

Jak takový čip vypadá a jak poznáte, zda je vaše nádoba s čipem nebo bez něj se dočtete v příloze. Pokud si nejste jistí, zda čip máte, volejte 601 104 535 nebo piště na pikousova@kamenice.cz a my vám poradíme.

Při změně nádoby bude čip demontován a umístěn na vaší novou nádobu. Čip je ve vlastnictví obce a jeho pořízení a využívání je pro obyvatele Kamenice zdarma.

Nový zákon o odpadech a jeho vliv na odpadové hospodářství v naší obci

V souvislosti s vydáním nového zákona o odpadech č. č. 541/2020 Sb. se i naše obec již připravuje na různé změny, které s sebou tento zákon přináší.

Jednou z hlavních změn, které zákon přináší je finanční znevýhodňování skládkování ve prospěch energetického využití odpadu nebo jeho recyklace. Proto už od roku 2021 došlo k navyšování skladovacích poplatků. Ze současných 500 Kč za tunu vzroste částka, kterou vybírá stát, postupně až na 1850 Kč/t v roce 2029.

Přijetím nového zákona se tak navyšují obcím náklady spojené s uložením směsného komunálního odpadu na skládkách, protože spalovna ve Středočeském kraji zatím není vybudována. Obdobný problém, který má vliv na náklady obce,  je třídění a následné využití plastového odpadu. Do roku 2030 musí navíc obce zajistit, aby tříděný odpad tvořil 65% z celkového objemu komunálního odpadu.