Služby v obci

Školská zařízení

Přehled všech základních a mateřských škol v obci Kamenice. 

Zdravotní péče

Přehled lékařů ordinujících ve Zdravotním středisku, dále informace o lékarně a veterinární ordinaci.

Záchranné sbory

Důležité kontakty na policii, hasičský sbor, záchrannou službu, statinici pro zaběhnutá zvířata atd.

Kam s odpady

Informace o svozu a třídění různých druhů odpadu, mapa sběrných míst.

Vodovod a kanalizace

Bližší informace naleznete na stránkách Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o. https://www.vhs-sro.cz/cs/ Náklady pro výpočet vodné a stočné 2023 Kamenice dvousložka od 1.1.2023

Kupte od souseda

Sousedé, využijte služby a nakupujte u místních podnikatelů a obchodníků a podpořte tím podnikání v naší obci. Podnikatelé, prezentujte zdarma Vaše služby na webu obce a získejte nové zákazníky.

Údržba komunikací

Zimní údržba komunikací Zimní údržba komunikací probíhá dle schváleného plánu zimní údržby, který je dostupný na webových stránkách obce Kamenice  https://www.obeckamenice.cz/res/archive/105/014604.pdf?seek=1636009946 MAPA ZIMNÍ ÚDRŽBY: https://kamenice.obce.gepro.cz/#/ (přístup klikem přes šed…

Technické služby

Technické Služby Kamenice, příspěvková organizace Vedená u městského soudu v Praze Den zápisu: 11.02.2020 Ringhofferovo náměstí 434 251 68, Kamenice IČO: 08681121 Statutární orgán/ředitel: Mgr. Alex Dvorak, DiS.  Zřizovatel: obec Kamenice   Kontakt: Tel: (420) 774 377 138 email: redit…

Pošta

Adresa: Nová Hospoda, Jednosměrná 316 251 68 Kamenice Telefon +420 954 225 168+420 954 313 473 Specializovaná bankovní přepážka +420 730 859 955         Mapa <iframe style="border:none" src="https://frame.mapy.cz/s/comesajeho" width="500" height…

Kulturní centrum

Kulturní centrum Kamenice

více o akcích kulturního centra

www.kckamenice.cz 

Knihovna

knihovna

knihovna je součástí kulturního centra

www.kckamenice.cz/knihovna/