Kam s odpady

Svoz odpadu

Přehled způsobu a času svozu různého druhu odpadu.

Třídění odpadu

V Kamenici a okolí se nachází Sběrný dvůr a Kompostárna na Želivci. a nespočet hnízd tříděného odpadu.   

Likvidace velkoobjemového odpadu

Užitečné informace a nejbližší datum likvidace velkoobjemového odpadu.

Odpad z rekreačních objektů

Poplatek za komunální odpad pro majitele rekreačních objektů zahrnující jednorázové známky nebo pytle.

Ladův kraj

Laduv_kraj

Kamenice je součástí mikroregionu

Ladův kraj