Likvidace nebezpečného odpadu

Obrázek12

Obrázek13

Nebezpečný odpad je zakázané ukládat do nádob na směsný odpad (černé popelnice) nebo do nádob na tříděný odpad.

V Kamenici je možné odevzdat nebezpečný odpad v rámci mobilního  svozu 2x ročně (v měsících duben a říjen)  ZDARMA

Obrázek10

v sobotu 2. dubna 2023 a 7. října 2023

časy jsou pouze orientační

Všedobrovice  VRBOVÁ u separačního hnízda 8.00–8.20 hod.
Štiřín   ŠÍPKOVÁ u separačního hnízda 8.25–8.45 hod.
Struhařov     SAFÍROVÁ u dětského hřiště  8.50–9.10 hod.
Olešovice OKRUŽNÍ u rybníčka 9.15–9.35 hod.
Nová Hospoda                  NA VYHLÍDCE u dětského hřiště 9.40–10.00 hod.
Kamenice    parkoviště ZA OÚ  10.05–10.25 hod.
Skuheř     HLUBOKÁ u rybníka  10.35–10.55 hod.
Těptín      TÁHLÁ u zvoničky 11.00–11.20 hod.
Ládví                      LOVECKÁ u bývalé prodejny 11.30–11.50 hod.
Ládeves                u Vejmelků č. p. 251 11.30–11.50 hod

                                   

patří sem: olověné akumulátory, lepidla, kyseliny, staré léky, suché články, monočlánky, oleje, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače

nepatří sem: stavební suť, pneumatiky, lepenky, železo (sporáky, bojlery), linolea, koberce

POZOR!!

nejsou odebírány!!! televizory, lednice, vysavače, monitory, drobné elektrospotřebiče - tyto je možné celoročně ZDARMA odevzdat ve sběrném dvoře

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2023

O přesných časech a stanovištích, kde lze v ten den odevzdat nebezpečný odpad informujeme předem ve Zpravodaji z Kamenice nebo v aktualitách na webu https://www.obeckamenice.cz/aktualni-informace/

 

Co považujeme za nebezpečný odpad? https://www.mzp.cz/cz/nebezpecne_odpady

 • zbytky umělých hnojiv, herbicidů, pesticidů a mořidel (zahrádkáři jistě znají)
 • repelenty (překvapeni?)
 • zbytky čisticích prostředků z domácnosti
 • zbytky barev, laků, ředidel, odmašťovadel, olejů, lepidel, nemrznoucích směsí, 
 • Akumulátory
 • staré a nepoužité léky, odpady z nemocnic (jsou často infekční)
 • zářivky, úsporné žárovky, rtuťové teploměry, tonery
 • térový papír
 • veškerá další chemie z dílny mladých chemiků a pyrotechniků
 • odpady z průmyslové a chemické výroby (těch je v celkovém součtu NO nejvíce)
 • kaly chemické výroby a z čistíren odpadních vod (jen na sběrný dvůr)
 • železniční pražce (jen na sběrný dvůr)
 • výrobky z azbestu (jen na sběrný dvůr)
 • obrazovky monitorů, televizí (možná i radarů), chladničky (ve své podstatě veškerá elektronika, mobily – přijdou pak do elektroodpadu
 • PVC (instalatérské trubky, linoleum, některé dětské hračky, lékařské nástroje, apod.)
 • Autovraky – v případě jeho objevení volejte obecní úřad

 

Ne všechny výše zmíněné komodity musejí být nezbytně chápány zákonem jako nebezpečné. Jsou prostě nebezpečné.

Obrázek11

Mimo svozové dny je možné za úplatu odevzdat nebezpečný odpad ve sběrném dvoře firmy Obr

https://www.obr-odpady.cz/cz/kontakty/

MAPA (mapa)