Odpad z rekreačních objektů

Odpad z rekreačních objektů je uskutečňován v době rekreační sezóny, a to měsíčně 5x do roka vždy v označené PONDĚLÍ  v měsíci květenu, červnu, červenci, srpnu a září 

Tabulka - rozpis svozů_2021

PLATBA ZA ODPADY

https://www.obeckamenice.cz/urad/potrebuji-vyridit/poplatky-za-komunalni-odpad/

NÁDOBY 120l

K sezonnímu svozu potřebujete vlastní 120 l nádobu, pokud bydlíte v lokalitě dostupné pro svozové auto. Nádoby budou označeny známkou svozové firmy a čipem.

PYTLE (pouze pro nedostupné lokality)

Pro svoz odpadu z nedostupných lokalit použijete plastové pytle (70l) s logem. Pytlů můžete využít během sezony až 7 ks, ale vystavit je můžete jen ve svozové dny (5x).  Jiné pytle než s logem OBR nebudou svezeny. 

Mimo termín svozu mohou majitelé rekreačních objektů odevzdat pytle na sběrný dvůr v Kamenici (odbočka z ulice Jílovská na Čakovice).

Otevírací doba sběrného dvora: viz web: http://www.obr-odpady.cz/

Obrázek14

Všichni mohou využívat sběrné nádoby na tříděný odpad (papír, sklo, plasty + nápojové kartony, kovy, elektroodpad a oleje) ve všech osadách obce Kamenice a využít odvoz nebezpečného odpadu v měsíci květnu a říjnu.

V případě, že potřebujete zajistit více než jen sezonní svoz směsného komunálního odpadu, domluvte si svoz, který využívají stálí obyvatelé Kamenice

https://www.obeckamenice.cz/urad/potrebuji-vyridit/poplatky-za-komunalni-odpad/

Pytle nelze využívat pro celoroční svoz směsného komunálního odpadu!!!!!!!

Odvoz pytlů a jiného odpadu mimo svozový kalendář je možný pouze vlastní dopravou na sběrný dvůr firmy OBR 

(mapa)

https://www.obr-odpady.cz/cz/kontakty/

 

PROSBA

Občané, majitelé rekreačních objektů, návštěvníci, prosíme, neházejte do nádob na tříděný odpad jiné druhy odpadu, byl by znehodnocen obsah celého kontejneru.

Děkujeme.