Třídění odpadu

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr se nachází v odboče z ulice Jílovská na Čakovice, za kruhovou křižovatkou směrem na Týnec nad Sázavou.

Otevírací doba: viz web: http://www.obr-odpady.cz/

Kompostárna

K uložení bioodpadu využít služeb kompostárny Želivec (po levé straně při výjezdu na Mandavu). Uložení bioodpadu pro domácnosti je zpoplatněno jednorázovým manipulačním poplatkem 10 Kč za osobní automobil.

Otevírací doba: pondělí až pátek 7.00-12.00 a 13.00-16.00, sobota 8.00-12.00 a 13.00-15.00

web: http://www.kompostarnazelivec.cz/

Přehled hnízd tříděného odpadu