Údržba komunikací

Zimní údržba komunikací

Zimní údržba komunikací probíhá dle schváleného plánu zimní údržby, který je dostupný na webových stránkách obce Kamenice 

https://www.obeckamenice.cz/res/archive/105/014604.pdf?seek=1636009946

MAPA ZIMNÍ ÚDRŽBY:

https://kamenice.obce.gepro.cz/#/ (přístup klikem přes šedivou mapu v pravém dolním rohu hlavní stránky a vybráním volby „zimní údržba“).

Nařízení obce 1/2021, týkající se zimní údržby https://www.obeckamenice.cz/res/archive/105/014603.pdf?seek=1636008943

TS

Se zimním obdobím připomínáme občanům pár důležitých informací ohledně zimní údržby komunikací v obci Kamenice:

  1. parkování vozidel

Upozorňujeme občany, že pokud zaparkují automobil mimo vyhrazená místa pro parkování a dojde tím k zúžení průjezdního profilu komunikace, nemusí být tato komunikace v případě zimní údržby prohrnuta (týká se jak vlastníků rodinných domů, kteří mají mít zajištěné parkování na vlastním pozemku, tak vozidel parkujících v sídlištích).

  1. pořadí udržovaných komunikací

S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu na místních komunikacích dosáhne výšky 4cm, a to nejpozději do 3 hodin od zjištěného stavu. Při zjištění tohoto stavu v průběhu noci je úklid zahájen nejpozději do 6. hodiny ranní v pracovní dny a nejpozději do 8. hodiny ranní v mimopracovní dny.

Na komunikacích zařazených do I. pořadí (červená barva na mapě) je úklid dokončen nejpozději do 8 hodin po zahájení.

Na komunikacích zařazených do II. pořadí (modrá barva na mapě) je úklid dokončen nejpozději do 12 hodin od zahájení, přičemž úklid komunikací v II. pořadí se zahajuje po dokončení úklidu komunikací v I. pořadí.

V případě trvalých sněhových srážek se lhůta pro ukončení úklidu počítá od doby ukončení spadu.

Zimní údržbu průjezdních úseků silnic ( Pražská, Ringhofferova, Štiřínská, Benešovská, Jílovská, Kostelecká, Řepčická) zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje – oblast Kutná Hora.

Označení neudržovaných komunikací

V uplynulém měsíci byly na celém území obce Kamenice instalovány dopravní značky upozorňující na neudržované úseky pozemních komunikací ve správě obce. Upozorňujeme, že označení neudržovaných komunikací je dáno zákonem o pozemních komunikacích č. 13/1997, §27 odst. 5.

Bohužel tyto značky byly během dvou týdnů po instalování vyvrácené, otočené a popsané. Technické služby téměř každý týden vyjíždějí do terénu rovnat poničené dopravní značky místo jiné potřebné práce.                                    

                                                                                                          Odbor správy majetku