Záchranné sbory

Důležité kontakty a odkazy

  • Policie ČR  -                           158           www.policie.cz
  • Záchranná služba  -               155           www.uszssk.cz
  • Hasičský záchranný sbor -     150          www.hzskladno.cz
     

Jednotné evropské číslo tísňového volání - 112 

Zaběhnutá zvířata

Pokud má pes známku, zjistíme podle evidence jeho majitele a ihned jej kontaktujeme. V případě opuštěného, zatoulaného psa bez známky kontaktujte podatelnu obecního úřadu.
tel.:   323 673 105      
 
Pokud naleznete poraněného živočicha kontaktujte záchrannou stanici ve Voticích.
Ochrana fauny ČR
ulice Zámecká. 259 01 Votice
tel.: 603 259 902