Likvidace velkoobjemového odpadu

Likvidace velkoobjemového odpadu se uskuteční v neděli 26. července 2020 a 4. října 2020 vždy od 8.00 do 12.00, zdarma.

Obec Kamenice ve spolupráci s firmou OBR, služby s. r. o. zajistila možnost likvidovat bezplatně velkoobjemový odpad občanů ve sběrném dvoře.

Do velkoobjemového odpadu patří:
starý nábytek, koberce, matrace, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany a ostatní. 

Do velkoobjemového odpadu nepatří:
komunální odpad směs tříděný i netříděný, dále nebezpečný odpad, elektrozařízení, odpad zeleně, stavební sutě a pneumatiky.