Likvidace velkoobjemového odpadu

Likvidace velkoobjemového odpadu se uskuteční 

v neděli 24. dubna 2022 a 9. října 2022 vždy od 8.00 do 12.00, zdarma pro obyvatele Kamenice.

v neděli 24. dubna 2022 od 8:00 do 12:00

Obec Kamenice ve spolupráci s firmou OBR, služby s. r. o. zajistila možnost likvidovat bezplatně velkoobjemový odpad občanů ve sběrném dvoře.

patří sem: starý nábytek, koberce, matrace, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany a ostatní.

nepatří sem: komunální odpad směs tříděný i netříděný, dále nebezpečný odpad, elektrozařízení, odpad zeleně, stavební sutě a pneumatiky.

Obec Kamenice ve spolupráci s firmou OBR, služby s. r. o. zajistila možnost likvidovat celoročně velkoobjemový odpad občanů ve sběrném dvoře, BEZPLATNĚ je to ovšem jen ve dny uvedené výše.

Tato služba není bezplatná pro firmy a živnostníky.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2022.pdf

MÍSTO SBĚRNÉHO DVORA (mapa)

https://www.obr-odpady.cz/cz/kontakty/

Obrázek8 Obrázek9

Do velkoobjemového odpadu patří:
starý nábytek, koberce, matrace, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany a ostatní. 

Do velkoobjemového odpadu nepatří:
komunální odpad směs tříděný i netříděný, dále nebezpečný odpad, elektrozařízení, odpad zeleně, stavební sutě a pneumatiky.