Likvidace velkoobjemového odpadu

Likvidace velkoobjemového odpadu se uskuteční 

v neděli 23. dubna 2023 a 8. října 2023 vždy od 8.00 do 12.00, zdarma pro obyvatele Kamenice.

Obec Kamenice ve spolupráci s firmou OBR, služby s. r. o. zajistila možnost likvidovat bezplatně velkoobjemový odpad občanů ve sběrném dvoře.

patří sem: starý nábytek, koberce, matrace, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany a ostatní.

nepatří sem: komunální odpad směs tříděný i netříděný, dále nebezpečný odpad, elektrozařízení, odpad zeleně, stavební sutě a pneumatiky.

Tato služba není bezplatná pro firmy a živnostníky.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2023

MÍSTO SBĚRNÉHO DVORA (mapa)

https://www.obr-odpady.cz/cz/kontakty/

Obrázek8 Obrázek9

Do velkoobjemového odpadu patří:
starý nábytek, koberce, matrace, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany a ostatní. 

Do velkoobjemového odpadu nepatří:
komunální odpad směs tříděný i netříděný, dále nebezpečný odpad, elektrozařízení, odpad zeleně, stavební sutě a pneumatiky.