Ochrana přírody

Zneškodňování odpadních vod

Kdo má povinnost napojit se na veřejnou kanalizaci a jaké jsou podmínky pro využívání jímky?   

Škeble v Mlýnském rybníce

Škeble rybničná a další ohrožení živočichové můžou být zpozorováni v Mlýnském rybníce.

Rybníčky a biotopy

Znáte kamenické tůně i živočichy a rostliny, kteří v nich přebývají?   

Povodně, sucha a stromy

Jakou roli dokážou hrát stromy při obnově narušené rovnováhy v koloběhu vody?

Stromy vašeho souseda

Pravidla vztahující se k dřevinám rostoucím v blízkosti společné hranice pozemků.

Podmínky kácení dřevin

Shrnutí podmínek kácení dřevin rostoucích mimo les. Na co je třeba povolení?

Ladův kraj

Laduv_kraj

Kamenice je součástí mikroregionu

Ladův kraj

Kulturní centrum

Kulturní centrum Kamenice

více o akcích kulturního centra

www.kckamenice.cz