Historie obce

Středověk

Ve středověku byla Kamenice vladyckým zbožím s tvrzí, která stála na místě dnešního kamenického zámku. Založení tvrze samotné není historicky doloženo. Jako první z majitelů tvrze se připomíná r. 1266 vladyka Ratmír z Kamenice. Z 11. století pocházejí doklady o rodu Ťepťoviců z Těptína.

V 15. století náležela kamenická tvrz obci Nového Města pražského a až do roku 1763 se zde vystřídalo více majitelů, mezi jinými Lobkovicové, Pavel Michna z Vacínova, Arnošt z Valdštejna a další. Od roku 1763 se Kamenice téměř na sto let stala oblíbeným letním sídlem pražských biskupů, kteří upravili panské sídlo do podoby zámku. Z roku 1417 pocházejí první zmínky o štiřínské tvrzi. Majitelé, šlechtické rody, arcibiskupové a jiní se zde střídali poměrně v krátkých intervalech až do roku 1751, kdy sídlo zakoupila rodina hrabat Salm-Reifferscheidů, za jejichž vlastnictví byl objekt přestavěn na vznosné, pozdně barokní sídlo s čestným dvorem a reprezentativním zahradním průčelím otevřeným do upraveného parku.

Zámek Štiřín

Rod Ringhofferů

Od roku 1820 začal na Kamenicku hospodařit rod Ringhofferů, který zde zřídil ve starém mlýně měděný hamr. Tento krok byl počátkem velkých změn, ke kterým v celé oblasti následně došlo a které do krajiny, až dosud převážně zemědělské, přinesly nový výrobní a průmyslový ruch.

V roce 1860 kupuje pražský průmyslník František Ringhoffer kamenický zámek, který nechává další majitel z rodiny Ringhofferů, baron František Ringhoffer, v letech 1875 - 1880 přestavět podle návrhu architekta J. Stibrala v reprezentativní sídlo ve stylu novoanglické gotiky. Okolní krajina počala být postupně přetvářena ve velký lesopark.

V roce 1870  kupuje František Ringhoffer i štiřínský zámek, jenž je v letech 1900 - 1905 rekonstruován opět podle návrhu architekta J. Stibrala do dnešní podoby. Okolní park byl rozšířen v přírodně krajinářském stylu až na 12 hektarů, jehož součastí byly i rozsáhlé skleníky. Ke štiřínskému zámku patřil lihovar, pivovar, ovčín a cihelna.

Do r. 1890 se rozšířil ve zdejším kraji majetek rodiny Rinhofferů o Kamenici, Štiřín, Kostelec u Křížků, Velké Popovice a Lojovice až na 2 950 hektarů.

V roce 1945 byl majetek rodiny Ringhofferů zkonfiskován. V letech 1945 - 1947 se uskutečnila na zámcích ve Štiříně, Kamenici, Olešovicích, Lojovicích a v penziónu Ladví akce na záchranu dětí různých národností z německých koncentračních táborů a z českých internačních táborů. Při této akci, jejímž iniciátorem byl Přemysl Pitter, bylo zachráněno 810 dětí. Tuto humanitární akci, na které se podílela i celá řada místních obyvatel, připomíná pamětní deska umístěná na budově štiřínského zámku, jež byla slavnostně odhalena v roce 1995 u příležitosti světového kulturního výročí UNESCO.