Literatura o obci

Kamenice v proměnách věků

Vlasta Hartvichová, Jan Pišna
Kniha je k dostání v KC Kamenice

Kamenice v proměnách věků

Fenomén Ringhoffer - Rodina, podnikání, politika

Milan Hlavačka, Miloš Hořejš (eds.)
Knihu je možné zakoupit v KC Kamenice

Obrázek15

Kolektivní monografie si klade za cíl připomenout význam podnikatelské rodiny Ringhofferů. Najdete zde počátky podnikání, informace o výrobě železničních vagónů, ale i o pivovarském podnikání nebo proniknutí do automobilového průmyslu. Opomenuta nejsou ani rodinná sídla v Praze, vliv smíchovského podniku na urbanismus Prahy či budování rodinného dominia Kamenice-Štiřín. Je zde i kapitola o konkurenčních podnicích a celkovém ekonomickém prostředí.

Ringhofferové – Rodina a podnikání

Pavel Bek, Milan Hlavačka
Knihu je možné zakoupit v KC Kamenice

Obrázek17

Anotace

Ringhofferové, jejichž předkové přišli v druhé polovině 18. století do Prahy přes Vídeň z Burgenlandu, byli mimořádně ekonomicky aktivní rodinou. Velmi rychle se etablovali ve zdejším společenském prostředí. V první a druhé generaci založili cechovní dílny. V třetí a čtvrté generaci se cechovní mistři proměnili v průmyslníky a velkostatkáře. Dosáhli značného jmění a také dědičné nobilitace. Příslušníci páté generace vytvořili koncern Ringhoffer-Tatra. Po druhé světové válce byli vydáni Sovětům a odsunuti do Rakouska. Ringhofferové vlastnili firmy, které dnes de iure již neexistují, ale z jejich podstaty a tradice žily a žijí Tatra Smíchov, Tatra Kopřivnice, Strojmetal Kamenice, Výzkumný ústav kolejových vozidel, Zámek Štiřín či Pivovar Kozel ve Velkých Popovicích.

Co má být předmětem historického zkoumání u tak živého, aktivního a mnohotvárného organismu jako je rodinná firma? Má to být rodina, podnikatelské strategie, samotná výroba, osobní záliby či kulturní, sociální a politická angažovanost podnikatelů? Domníváme se, že na takto spletitý, živý a neustále proměnlivý předmět výzkumu existuje jediný badatelský a metodologický přístup: k uchopení takto časově, tematicky a historicko-antropologicky rozsáhlé látky je vhodný jen koncept Family business history, tedy dějiny rodinného podnikání. Ty jsou v zahraničí již značně rozvinutou, uznávanou a v poslední době i velmi dynamicky se rozvíjející disciplínou, která je velice často úzce spjata s marketingovou a propagační politikou samotných firem. Dějiny rodinného podnikání spojují zdánlivě dva nesourodé světy: rodinu a podnikání. Předmětem výzkumu Family business history je tedy interakce mezi rodinou a její ekonomickou aktivitou.

Monografie o významném pražském podnikatelském rodu Ringhofferů je koncipována do třech souběžných rovin. Tyto tři roviny psaní se vzájemně doplňují, překrývají a neustále prohlubují. Výsledným efektem by mělo být archivně podložené vědění, odhalení rodinných vztahů, nastínění ekonomických motivací jednání jednotlivých aktérů, kterými jsou především příslušníci hlavní (františkovské) ringhofferovské linie, a nakonec také nahlédnutí do originálního znění zásadních archivních pramenů, na nichž je tato monografie především založena. 

Velkopopovická legenda,

130 let od založení pivovaru Velké Popovice

VP_legenda

Jakou cenu má rozkvetlý Štiřín

Václav Větvička, Václav Hrubý
Knihu je možné zakoupit v KC Kamenice

Rozkvetlý Štiřín

 

Aleje: Krása ohroženého světa

Marie Holečková, Marie Hrušková, Václav Větvička

Obrázek18

Anotace

Aleje stromů lemují naše cesty již více než 300 let. V roce 1832 kupříkladu evidovaly české země celkem 544 014 stromů v alejích. V posledních letech ovšem musejí čelit těžkému protivníkovi – orgány místních samospráv v alejích vidí příčinu těžkých úrazů při dopravních nehodách, a proto se snaží co nejvíce stromů podél silnic vykácet. Autoři knihy popisují, co stromy u cesty znamenají, jak vůbec vzniklo toto spojení a které druhy alejí známe. Unikátní fotografie dokumentují současný stav tohoto krajinného fenoménu, který bohužel na mnoha místech bude brzy minulostí. Autoři ale také uvádějí příklady zachování některých alejí.

Mikroregion Kamenice - Velké Popovice,

příklad dynamiky kulturní krajiny v novověku.
Diplomová práce Daniely Korbelíkové 

Knihovna

knihovna

knihovna je součástí kulturního centra

www.kckamenice.cz/knihovna/