Průmyslová tradice

Průmyslová tradice obce je rovněž spojena se jménem rodiny Ringhofferů. Josef Ringhoffer proměnil zdejší mlýn v měděný hamr a začal zde vyrábět měděné kotle. Postupně se výroba rozšířila o válcovnu měděných plechů, rour, tažených tyčí, lokomotivních topenišť apod. V roce 1916 vystřídala Ringhofferovu obchodní společnost Měďárna Čechy. 

StrojmetalStrojmetal Kamenice

Po znárodnění podniku v roce 1945 došlo k 1. lednu 1951 k vytvoření národního podniku Kovohutě Kamenice, který byl v roce 1958 přičleněn ke Kovohutím Čelákovice. Významným předělem v dějinách kamenických hamrů se stal rok 1952. Tehdy byla měděná výroba úplně zrušena, naproti tomu stoupla kovárenská výroba, takže se kovárna stala hlavním výrobním oddělením. Od roku 1951 se rozšířila nástrojárna a kalírna lehkých kovů. 
V důsledku těchto výrobních změn byl podnik od 1. ledna 1962 převzat národním podnikem Technometra Praha s tímto výrobním programem: výroba výkovků a výlisků z barevných kovů, výroba měděných a hliníkových tažených trubek. 

Výnosem ministra těžkého průmyslu z 18. 12. 1968 se stal závod Technometra Kamenice k 1. 1. 1969 v rámci generálního ředitelství AERO samostatným národním podnikem s názvem Strojmetal Kamenice. Pod touto značkou pracuje podnik dodnes, po jeho privatizaci v roce 1998, na bázi akciové společnosti. O historii podniku, činnosti rodiny Ringhofferů na území obce hovoří podrobně publikace Jiřího Tywoniaka „150 let hamrů v Kamenici” vydané v roce 1970. 

Kromě tohoto největšího podniku působí v obci řada dalších, zaměřených na různé činnosti (stavebnictví, elektro, balící materiály, maloobchod apod.). 

Historické fotografie

historicke_foto

prohlédněte si
historické fotografie obce