Současnost obce

Obec Kamenice a v širším pojetí celá oblast Kamenicka se nachází 20 km jihovýchodně od Prahy v okrese Praha - východ na okraji souvislého pásma hornopožárských lesů. 

Z přírodního hlediska se obec nachází v Benešovské pahorkatině s nejvyšším vrcholem Vlková (521m n.m.). Území je značně členité s charakteristickými údolími podél vodních toků, na nichž se nachází řada rybníků (Štiřínský, Struhařovský, Mlýnský, Dvorský a další). 

Mlynsky rybnik
Mlýnský rybník

Téměř polovinu území tvoří lesy, půdy převažují hlinitopísčité, méně úrodné; hydrologicky spadá území do povodí Sázavy, kam vody odvádí Kamenický potok. Jsou to právě přírodní podmínky doplněné blízkostí Prahy, které činí z Kamenicka a z obce samotné přitažlivou a zajímavou oblast využívanou pro rekreaci a sport a v poslední době stále více a více pro bydlení v pěkném a zdravém prostředí.

Rekreační charakter obce podtrhuje více než tisíc objektů individuální rekreace, které se na území obce nacházejí a tvoří několik velkých enkláv - Skuheř, Těptín, Ládví. Celkově se obec rozprostírá na ploše 17,34 km2 a tvoří ji tři katastrální území pojmenovaná podle historických obcí Těptín, Ládví a Štiřín. Specifický výraz dodávají obci lipové a kaštanové aleje, které lemují řadu komunikací a pěšin.

Dnes představuje Kamenice dynamicky se rozvíjející se obec využívající své přírodní podmínky a blízkost Prahy. Trend směřuje k rozvoji drobného podnikání a služeb, k výstavbě moderního bydlení v přírodním prostředí. Obec nabízí celou řadu sportovních a rekreačních aktivit - koupání, golf, minigolf, tenis, vhodné terény pro pěší turistiku a cykloturistiku, projížďky na koních, stejně jako možnost ubytování. Zhruba od poloviny roku 1999 je Kamenice spojena městskou hromadnou dopravou v rámci systému ROPID.