Povodně, sucha a stromy

Je faktem, že extrémy počasí jako jsou sucha či naopak povodně jsou v poslední době častější a odborníci soudí, že tomu tak bude i na dále. Bylo by dobré zamyslet se, jak lze obnovit narušenou rovnováhu v koloběhu vody.

K likvidaci dešťových vod by bylo daleko vhodnější budovat místo kanalizačních svodů vsakování (zasakovací prohlubně nebo příkopy s pomalým odtokem nebo alespoň pruhy zeleně podél silnic) nebo využívat vypařování z vodních ploch (drobné vodní nádrže na zahradách i na veřejném prostoru). 

Jen pro zajímavost – zkuste pozorovat při prudkém dešti příkopy podél ulice Ringhofferova v centru. Zachytávají velmi dobře vodu ze silnice. I přesto, že propustky pod křižovatkami nejsou zcela funkční a odtok je pomalý, voda se po naplnění příkopů velmi rychle vsakuje.

Zpomalení odtoku je výhodné pro Hamerský rybník, do kterého směřuje veškerá dešťová voda ze zástavby v centru (tento rybník je také zatížen přítoky Kosteleckého a Kamenického potoka a také odtokem přečištěné vody z Kamenické čistírny). V průběhu vsakování v příkopech dochází k vypařování a také k využití vody kořeny stromů v aleji. To je velmi výhodné pro místní klima.

S tím také souvisí další „objev“: Stromy totiž fungují jako velmi výkonné klimatizační jednotky. V podstatě jediné, co ke své činnosti potřebují, je sluneční energie a dostatek vody.

Sluneční energii, která by jinak způsobila ohřátí okolí, využijí stromy na vypařování vody z listů. Kdo v parném létě vešel z rozpálené ulice do parku se vzrostlými stromy, pocítil tento efekt na vlastní kůži. Návštěvníci lesa samozřejmě také vědí své.

V současné době neumíme vyrobit zařízení, které by umělo s takovou přesností, s takovým výkonem a s tak nízkými náklady zpříjemňovat podmínky k životu ve svém okolí tak, jako to dokážou právě jen vzrostlé stromy. I z toho by měl pramenit náš respekt k těmto dokonalým a nádherným organismům.

 

Facebook

Facebook

sledujte život v obci na Facebooku

www.facebook.com/Kamenice

Ladův kraj

Laduv_kraj

Kamenice je součástí mikroregionu

Ladův kraj