OV Struhařov

Předseda:

Členové:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kontakt:

Osadní výbor Struhařov byl založen na veřejné schůzi občanů
v říjnu 2001 jako pětičlenný, v současné době po nové volbě pracuje od února 2015 jako sedmičlenný.

Osada Struhařov se potýká především s problémy, souvisejícími
s dopravní a občanskou infrastrukturou. Nemáme chodníky, osada nemá autobusové spojení, funkční restauraci ani jiný prostor pro společná setkávání obyvatel. Struhařovský rybník, který býval koupalištěm, se stal zapáchající vodní plochou.

Od počátku své činnosti řeší v souladu s požadavky občanů tyto dvě základní priority :

 

1. Zajištění bezpečnosti chodců na ulici Ringhofferova, zatížené v ranních a odpoledních hodinách silným provozem motorových vozidel s častým překračováním v obci povolené rychlosti.

Trvalo více jak 5 let, než se z iniciativy OV podařilo koncem roku 2016 kontaktovat projektanta, který byl schopen předložit studii chodníku v úseku ulic Slámová – Slunečná, kterým by byl zachován obousměrný silniční provoz a zároveň byly respektovány podmínky ochrany lipové aleje.

Studie byla schválena a následně obec objednala vypracování projektu, včetně vyjádření dotčených orgánů . Na akci je vydáno územní rozhodnutí a do konce roku 2017 by mělo být k dispozici stavební povolení, které bude vydávat MÚ Říčany vzhledem k tomu, že se jedná o dopravní stavbu.

Jednání byla velice komplikovaná, ale díky pochopení a aktivní účasti obecního úřadu se nakonec Struhařov s velkou pravděpodobností dočká v roce 2018 řešení, které po mnoha létech zajistí bezpečný pohyb chodců, zejména dětí a seniorů
po komunikaci, která mnoha motoristům slouží jako zkratka
ve směru na Štiřín a přípojku na dálnici.

 

2. Vybudování dětského hřiště, vybavení zázemím, které vytvoří prostor pro organizaci akcí, které budou sloužit
k setkávání občanů, a tento celek se stane přirozeným centrem osady.

V roce 2014 byly zahájeny práce na rekultivaci obecního pozemku a v roce 2015 byla realizována výstavba dětského hřiště jako výsledek společného úsilí OV a obce. Hřiště využívají nejen děti ze Struhařova, je navštěvováno i dětmi
s rodiči i z dalších osad.

V současnosti bude doplněno o zázemí s klubovnou, sociálním zařízením, skladem a zastřešenou terasou tak, aby tento komplex sloužil nejen dětem, ale stal se místem, kde se mohou konat rozmanité volnočasové aktivity obyvatel.

Stavební povolení je vydáno, dodavatel na základě výzvy k předání nabídek vybrán a stavba sesmluvněna, kanalizační přípojka pro objekt je realizována. Zázemí by mělo být předáno
k užívání na jaře 2018.

Poslední akcí, kterou bude struhařovské centrum dobudováno, bude víceúčelové sportoviště pro děti, mládež i dospělé
na zbývající volné ploše pod komplexem dětského hřiště
se zázemím. OV připravuje potřebné podklady pro zadání studie
a následně projektu.

 

Osadní výbor bude požadovat, aby obec jednala s majitelem Struhařovského rybníka o dodržování základních technologických opatření při chovu ryb tak, aby rybníkjznovu byl přirozenou součástí ekosystému a byly eliminovány nažádoucí vlivy na životní prostření.