OV Ládví

Předseda: 

Členové: 

email: info@osadaladvi.cz

Webové stránky OV Ládví http://www.osadaladvi.cz/index.html

Jak vyplývá z výsledků dosavadních šetření, obyvatele Ládví, Ládevse a přilehlých lokalit v současné době tíží problémy související především s dopravní, technickou a občanskou infrastrukturou.

Neuspokojivý je stav dopravních komunikací, nemáme chodníky, přechody pro chodce, dostatečné veřejné osvětlení, opravené komunikace a leckde ani přístupové cesty. Do centra Kamenice se dostaneme jen autem, autobusem nebo lesem. Část osady nemá kompletní kanalizaci a nemáme slušné hřiště pro děti. Rybníky v našem katastru jsou znečištěné a svým vzhledem spíše odpuzují.

Osada Ládví

Proto našim hlavním zájmem pro toto volební období je zlepšit alespoň některé z těchto značných nedostatků. Při plném vědomí časové a finanční náročnosti každého projektu, který musí být zpracován pro realizaci veškerých aktivit spojených se zlepšením tohoto stavu, jsme rozhodnuti prosazovat naše zájmy v rámci zastupitelstva obce Kamenice.

Podstatné záměry jsou již nyní implementovány do rozpočtového výhledu obce a počítá se s nimi. Jednoznačnou prioritou je chodník z Ládví podél hlavní silnice až dolů do Kamenice, resp. Olešovic.

Nelze samozřejmě předpokládat, že se všechny naše plány podaří realizovat během několika málo let. Realizace záměrů je podmíněna především dostupností finančních prostředků, v prvé řadě z evropských fondů, jejichž čerpání nebylo pro toto období v České republice dosud započato. Tato skutečnost je značně limitující pro všechny obce, ale i podnikatele a další subjekty.

Přesto se domníváme, že v naší osadě byla započata určitá nová etapa důslednějšího apelu na správu obce Kamenice a věříme, že systematickou činností se nám podaří naše zájmy a záměry postupně naplňovat.

 

Osada Ládví

Ladvi

navštivte webové stránky
osady Ládví