Komise pro sport a kulturu

Komise KoSaK je složena z nezávislých členů a na základě předložených návrhů předkládá radě obce jednotlivé vybrané akce kulturních a zájmových spolků, občanských sdružení nebo dalších právnických a fyzických osob.

Doporučuje výši finančního příspěvku k financování kulturních, osvětových a sportovních aktivit, které přispívají ke zvýšení kvality využití volného času občanů obce Kamenice a posilují identitu obce v rámci širšího regionu. Podílí se na tvorbě strategie obce.

Dokumenty k žádostemSeznam členů

  • Eva Kršňáková, předseda komise
  • Dan Ševčík
  • Petr Valášek
  • Anna Novotná
  • Jan Růža

Kontakt

evakrsnakova@seznam.cz

 

Ke stažení zde naleznete Plán rozvoje sportu v obci Kamenice na rok 2017 - 2025

Plán rozvoje sportu v obci Kamenice.

Kulturní centrum

Kulturní centrum Kamenice

více o akcích kulturního centra

www.kckamenice.cz