Úřední deska do 7.1.2019

Elektronická úřední deska veřejné správy přináší moderní a efektivní způsob zveřejňování dokumentů. Mezi hlavní přínosy tohoto řešení patří možnost nepřetržité komunikace s veřejností.

Způsob zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce splňuje všechny legislativní podmínky dle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Úřední deska je nepřetržitě přístupná veřejnosti, odolná vůči okolním vlivům nebo jiným neoprávněným útokům. Dalším důležitým aspektem je napojení na Spisovou službu s možností automatického stahování nových dokumentů z databázové složky.

Dokumenty jsou tak vyvěšeny přímo z kanceláří odpovědných pracovníků úřadu bez nutnosti zásahu či obsluhy elektronické úřední desky umístěné na veřejně dostupném místě. Navíc umožňuje zapojení interaktivního nástroje (dotykové fólie), která nabízí flexibilní, usporné a efektivní využití elektronické úřední desky každého moderního města či obce.

Vyvěšeno na úřední desce

Rozpočet a rozpočtová opatření obce Kamenice 2017 je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce obce v sekci „Rozpočet a hospodaření obce“

Vyvěšeno: 10. 4. 2017  |  Rubrika: Oznámení

pdf 3778_001.pdf (32,0 kB)

Rozpočtové opatření č. 2/2017

Vyvěšeno: 10. 4. 2017  |  Rubrika: Rozpočet a hospodaření obce

pdf RO 2 příjmy.pdf (81,7 kB)
pdf RO 2 výdaje.pdf (75,2 kB)

Rozpočet obce Kamenice 2017 je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce obce v sekci „Rozpočet a hospodaření obce“

Vyvěšeno: 20. 2. 2017  |  Rubrika: Oznámení

pdf Zpráva o zveřejnění rozpočtu.pdf (112,0 kB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Kamenice

Vyvěšeno: 20. 5. 2016  |  Rubrika: Ostatní

pdf SKK.pdf (134,9 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o veřejné zeleni

Vyvěšeno: 9. 12. 2015  |  Rubrika: Obecně závazné vyhlášky a nařízení

pdf Vyhláška zeleň.pdf (390,8 kB)

Reknostrukce kulturního domu, restaurace a obecního úřadu

Vyvěšeno: 18. 5. 2015  |  Rubrika: Oznámení

pdf 2461_001.pdf (110,4 kB)

ODPADY - nebezpečný, velkoobjemový, bioodpad, svozy pro chataře

Vyvěšeno: 9. 4. 2015  |  Rubrika: Oznámení

pdf 20150408114506.pdf (214,8 kB)

Oprava kanalizace v Sídlišti I a II

V letošním roce proběhne oprava kanalizace poškozené povodněmi a to v Sídlišti I a Sídlišti II. Stavba bude probíhat po etapách, tak jak ukazuje plánek. První úsek bude zahájen v druhé polovině března v Sídlišti I. nad školou. Stavba bude dokončena v září 2015 opravou asfaltových povrchů komunikací dotčených stavbou a vyčištěním spodních úseků kanalizace až k ČOV. V jednu chvíli by měl být rozkopán vždy jen úsek dlouhý přibližně 50 metrů. Dojde k výměně starých trubek a šachet za nové. Trasa jednotlivých větví bude zachována. Stavba se nedotkne jiných pozemků než těch, které jsou již dnešní kanalizací zatíženy.

Stavba bude organizována tak, aby co nejméně omezovala obyvatele, ale i přesto žádám o shovívavost, neboť k určitému nepohodlí v podobě záborů, stavebního ruchu a omezení dopravy nutně dojde. Obyvatelé však nebudou omezení z pohledu využívání vodovodu a kanalizace – funkce kanalizace bude zachována i během výstavby.

O podrobnostech jednotlivých kroků budeme průběžně informovat prostřednictvím webových stránek obce a nástěnek v bytových domech prostřednictvím správců domů.

Pavel Čermák

starosta@obeckamenice.cz

Vyvěšeno: 19. 3. 2015  |  Rubrika: Oznámení

pdf Oprava kanalizace (182,9 kB)

12