Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Vyvěšeno na úřední desce

Obecně závazná vyhláška obce Kamenice č. 1/2018  o nakládání komunálním odpadem

Vyvěšeno: 17. 7. 2018  |  Sejmuto: 2. 8. 2018  |  Rubrika: Obecně závazné vyhlášky a nařízení

pdf Obecně závazná vyhláška.pdf (59,6 kB)

Obecně závazná vyhláška obce Kamenice č. 3/2017 o zrušení obecní policie

Vyvěšeno: 26. 10. 2017  |  Sejmuto: 11. 11. 2017  |  Rubrika: Obecně závazné vyhlášky a nařízení

pdf Obecně závazná vyhláška.pdf (59,6 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu

Vyvěšeno: 14. 2. 2017  |  Sejmuto: 1. 3. 2017  |  Rubrika: Obecně závazné vyhlášky a nařízení

pdf 2.2017.pdf (39,3 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci Kamenice

Vyvěšeno: 14. 2. 2017  |  Sejmuto: 1. 3. 2017  |  Rubrika: Obecně závazné vyhlášky a nařízení

pdf 1.2017.pdf (50,1 kB)

Veřejná vyhláška -Rozhodnutí,,Vodovodní přivaděč Dařbož- k.ú. Babice u Řehenic

Vyvěšeno: 6. 2. 2017  |  Sejmuto: 21. 2. 2017  |  Rubrika: Obecně závazné vyhlášky a nařízení

pdf 20170206154621.pdf (165,6 kB)

Nařízení obce Kamenice č. 1/2017, kterým se mění nařízení č. 1/2016 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a chodníků na území obce Kamenice v zimním období

Vyvěšeno: 2. 2. 2017  |  Sejmuto: 17. 2. 2017  |  Rubrika: Obecně závazné vyhlášky a nařízení

pdf 20170202080411.pdf (449,4 kB)

OZV  č.2/2016 - noční klid

Vyvěšeno: 15. 12. 2016  |  Sejmuto: 4. 1. 2017  |  Rubrika: Obecně závazné vyhlášky a nařízení

pdf 20161219164946.pdf (64,3 kB)

Nařízení obce Kamenice č. 1/2016 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a chodníků na území obce Kamenice v zimním období

Vyvěšeno: 25. 11. 2016  |  Sejmuto: 10. 12. 2016  |  Rubrika: Obecně závazné vyhlášky a nařízení

pdf nařízení.pdf (168,3 kB)
pdf Plán zimní udržby místních komunikací a chodníků final.pdf (276,6 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí  

Vyvěšeno: 14. 9. 2016  |  Sejmuto: 29. 9. 2016  |  Rubrika: Obecně závazné vyhlášky a nařízení

pdf OZV Kamenice.pdf (53,4 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o veřejné zeleni

Vyvěšeno: 9. 12. 2015  |  Rubrika: Obecně závazné vyhlášky a nařízení

pdf Vyhláška zeleň.pdf (390,8 kB)