Oznámení

Vyvěšeno na úřední desce

Oznámení - Obec Kamenice zveřejňuje záměr k propachtování pozemku

Vyvěšeno: 10. 12. 2018  |  Sejmuto: 8. 1. 2019  |  Rubrika: Oznámení

pdf Oznámení  - Obec  Kamenice - zveřejňuje záměr k propachtování pozemku.pdf (250,9 kB)

Oznámení / Záměr obce na pronájem prodejní plochy

Vyvěšeno: 10. 12. 2018  |  Sejmuto: 16. 1. 2019  |  Rubrika: Oznámení

pdf Oznámení - zveřejňuje záměr pronájmu.pdf (223,7 kB)

Oznámení / Obec Kamenice zveřejňuje záměr směny p.č.847 k.ú. Ládví

Vyvěšeno: 5. 11. 2018  |  Sejmuto: 3. 12. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf Oznámení - zveřejněného záměru.pdf (151,6 kB)

Pozvánka na veřejnou volební schůzi

Pozvánka na veřejnou volební schůzi

Vyvěšeno: 31. 10. 2018  |  Sejmuto: 15. 11. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf Pozvánka_9_11_2018.pdf (59,1 kB)

Přehled nedostatečně zapsaných osob v KN ( neznámý vlastník) ÚZSVM

Vyvěšeno: 23. 10. 2018  |  Sejmuto: 28. 12. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf Přehled nedostatečně zapsaných osob v KN.pdf (1,1 MB)

Upozornění na končící platnost smlouvy o nájmu hrobového místa  na pohřebišti v Kamenici

Vyvěšeno: 22. 10. 2018  |  Sejmuto: 30. 11. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf Upozornění na končící platnost smlouvy o nájmu hrobového místa.pdf (73,3 kB)
pdf Plán hřbitova.pdf (275,9 kB)

Oznámení vlastníkům náhrobků a ostatního hrobového zařízení

Vyvěšeno: 22. 10. 2018  |  Sejmuto: 30. 11. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf Oznámení vlastníkům náhrobků a ostatního hrobového zařízení.pdf (83,8 kB)
pdf Plán hřbitova.pdf (275,9 kB)

Oznámení o zahájení řízení - Kanalizační řád stokové sítě Kamenicko

Vyvěšeno: 19. 10. 2018  |  Sejmuto: 4. 11. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf Oznámení o zahájení řízení.pdf (122,8 kB)

Stavební technik-úředník-výběrové řízení

Stavební technik-úředník-výběrové řízení

Vyvěšeno: 11. 10. 2018  |  Sejmuto: 30. 11. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf Oznámení o výhlášení výběrového řízení_stavební technik.pdf (109,9 kB)

Oznámení - 18.9.2018 bude uzavřena podatelna obce

Oznámení - 18.9.2018 bude z technických důvodů zavřená podatelna.   

Vyvěšeno: 17. 9. 2018  |  Sejmuto: 19. 10. 2018  |  Rubrika: Oznámení

pdf Oznámení_zavřená podatelna.pdf (61,9 kB)

12345 60