Ing. Tomáš Mojžíšek

Ing. Tomáš Mojžíšek

II. místostarosta, radní, zastupitel

mojzisek@kamenice.cz
mobil: 775 696 881

Kompetence:

  • Komunální služby, odpady, čistota a úklid obce
  • Doprava a bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
  • Veřejný pořádek a správa veřejných prostranství
  • Rozvoj a údržba infrastruktury obce, správa movitého a nemovitého majetku infrastruktury (inženýrské sítě, komunikace, chodníky, vodovod a kanalizace)
  • Správa majetku, bytové hospodářství, hospodaření s nebytovými prostory, oprava a údržba majetku obce
  • Pozemky a věcná břemena
  • Správa dětských hřišť a sportovišť

Akce v Kamenici a okolí

červenec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31