Ing. Tomáš Mojžíšek

Ing. Tomáš Mojžíšek

II. místostarosta, radní, zastupitel

mojzisek@kamenice.cz
mobil: 775 696 881

Kompetence:

  • Správa majetku obce - technická infrastruktura obce - inženýrské sítě, komunikace, chodníky, vodovod a kanalizace
  • Hospodaření s majetkem obce - nájmy, prodeje, věcná břemena
  • Technická mapa obce
  • Doprava individuální a hromadná
  • Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

Akce v Kamenici a okolí

březen 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
29
30