Mgr. Jakub Lapáček

Mgr. Jakub Lapáček

Tajemník OÚ Kamenice

tajemnik@kamenice.cz
tel.: 313 034 885
mobil: 739 661 990

V čele úřadu stojí tajemník. Tajemník je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu starostovi obce. Zabezpečuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které zákon svěřuje radě nebo zvláštnímu orgánu obce. Stanoví platy zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu a plní vůči nim úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele.

Akce v Kamenici a okolí

prosinec 2022
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31