Ing. Šárka Medřická

Ing. Šárka Medřická

Vedoucí investičního odboru

medricka@kamenice.cz
tel.: 323 672 761
mobil: 602 519 269

  • Zajišťování přípravy investičních akcí, zpracovávání investičních záměrů podle zadání, způsobů financování, projektové přípravy apod.
  • Řešení majetkoprávních vztahů podle investičních záměrů a technickoekonomických požadavků
  • Zpracovávání rozpočtů a plánů nákladů na přípravné, průzkumové a projektové práce
  • Zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací
  • Příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace
  • Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu. Technickoekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny
  • Posuzování technickoekonomických zadání investic z hlediska finančního zajištění
  • Předkládání investičních otázek včetně důvodových zpráv k projednání v radě obce a následně k projednání zastupitelstvu obce
  • Vedení dotačních agend, zajištění čerpání dotačních titulů, přípravy dokumentace, soutěží, podkladů pro rozhodování o jednotlivých projektech
  • Poskytnutí součinnosti při správě majetku obce a péče o něj – zajištění především rozsáhlejší opravy nemovitého majetku a agendu s tím spojenou

Akce v Kamenici a okolí

prosinec 2022
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31