Sandra Watterová

Sandra Watterová

Kancelář OÚ Kamenice - vedoucí

watterova@kamenice.cz
tel.: 313 034 886
mobil: 737 258 752

Agenda:

  • Vede organizačně technickou agendu jednání rady obce a zastupitelstva obce
  • Podílí se na tvorbě strategických dokumentů, plánů a vizí rozvoje obce. 
  • Podílí se na tvorbě základních organizačních a řídících norem - organizační řád, pracovní řád, řídící normy, ostatní organizační normy. 
  • Podílí se na tvorbě obecně závazných právních předpisů obce. 
  • Odpovídá za zajištění voleb, referenda, sčítání lidu, domů, bytů apod., řešení otázek na úseku služeb (veřejná doprava, telekomunikace, pošta, televize, bankovní služby, další služby veřejnosti). 
  • Zajištění agendy informačních technologií a spisové služby. 
  • Vede agendu školství. 
  • Archivuje písemnosti obce a úřadu - systematické ukládání písemností, inventarizace a skartace archivních fondů a sbírek. 
  • Vede agendu související s výkonem práv zřizovatele. 
  • Spolupracuje s dotčenými státními orgány. 

Akce v Kamenici a okolí

březen 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
29
30