Sandra Watterová

Sandra Watterová

Kancelář OÚ Kamenice - zástupce vedoucí

watterova@kamenice.cz
tel.: 313 034 886
mobil: 737 258 752

 • Archivuje písemnosti obce a úřadu – systematické ukládání písemností, inventarizace a skartace archivních fondů a sbírek
 • Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby -
  zajišťování odborného dohledu nad spisovou službou, nad vyřazováním dokumentů a nad výběrem archiválií u veřejnoprávních i soukromoprávních původců
 • provádění kontroly výkonu spisové služby a výběru archiválií u původců se složitější organizační strukturou
 • Podílí se na tvorbě strategických dokumentů, plánů a vizí rozvoje obce. 
 • Podílí se na zajištění bezpečnosti  a prevenci kriminality v obci. 
 • Podílí se na zajištění podpory cestovního ruchu, podnikání, zaměstnanosti, církví, kultury, sportu, volnočasových aktivit, komunitního života, spolků, sdružení a neziskových organizací.
 • Vede agendu ze zákona o  loteriích a jiných podobných hrách ( loterie, tomboly, VHP a VLT)
 • Spolupracuje při zajištění voleb, referenda, sčítání lidu, domů, bytů apod., řešení otázek na úseku služeb (veřejná doprava, telekomunikace, pošta, televize, bankovní služby, další služby veřejnosti).
 • Vede agendu zdravotnictví a školství
 • Vede agendu grantů a darů obce,  evidenci smluv na granty a dary.

Akce v Kamenici a okolí

prosinec 2022
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31