Ing. Petr Valášek

Ing. Petr Valášek

I. místostarosta, radní, zastupitel

valasek@kamenice.cz
mobil: 603 266 894

Místostarostové zastupují starostu v jim svěřených kompetencích a v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu. Neuvolnění místostarostové plní úkoly stanovené radou obce nebo zastupitelstvem obce. Základní práva a povinnosti místostarostů obce jsou upraveny zákonem o obcích v § 104. Ze své činnosti jsou odpovědní zastupitelstvu.

V rámci své pravomoci a dle organizační struktury vykonávají i další úkony:

 1. Řídí a koordinují činnost zvláštních orgánů obce.
 2. Zajišťují a koordinují činnost obce v  oblastech stanovených jim usnesením rady o rozdělení kompetencí členů rady.
 3. Spolupracují s poradními orgány rady obce a zastupitelstva obce v rámci oblastí, jejichž činnost koordinují.
 4. Projednávají s radou obce a činí konečná opatření k obsahu materiálů předkládaných zastupitelstvu v oblastech, které koordinují.

Kompetence:

 • Správa financí, rozpočet, ekonomika a hospodaření obce
 • Grantová politika obce - poskytování dotací
 • Výkon práv zřizovatele příspěvkových organizací
 • Správa majetku obce - bytové a nebytové prostory, zeleň, veřejná prostranství, dětská hřiště a sportoviště - vyjma technické infrastruktury 
 • Podpora komunitního života
 • Spolupráce se spolky
 • Sport 
 • Kultura a kulturní dědictví v obci
 • Osadní výbory

Akce v Kamenici a okolí

březen 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
29
30