Ing. Petr Valášek

Ing. Petr Valášek

I. místostarosta, radní, zastupitel

valasek@kamenice.cz
mobil: 603 266 894

Místostarostové zastupují starostu v jim svěřených kompetencích a v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu. Neuvolnění místostarostové plní úkoly stanovené radou obce nebo zastupitelstvem obce. Základní práva a povinnosti místostarostů obce jsou upraveny zákonem o obcích v § 104. Ze své činnosti jsou odpovědní zastupitelstvu.

V rámci své pravomoci a dle organizační struktury vykonávají i další úkony:

 1. Řídí a koordinují činnost zvláštních orgánů obce.
 2. Zajišťují a koordinují činnost obce v  oblastech stanovených jim usnesením rady o rozdělení kompetencí členů rady.
 3. Spolupracují s poradními orgány rady obce a zastupitelstva obce v rámci oblastí, jejichž činnost koordinují.
 4. Projednávají s radou obce a činí konečná opatření k obsahu materiálů předkládaných zastupitelstvu v oblastech, které koordinují.

Kompetence:

 •      Rozpočet a strategické finanční plánování obce

 •      Finance a hospodaření obce

 •      Správa pohledávek

 •      Podpora komunitního života, spolků, sdružení a
       neziskových organizací

 •      Sociální problematika a podpora seniorů

 •     Výkon práv zřizovatele 

 •     Grantová politika obce

 •     Kontrola výběru poplatků

 •     Životní prostředí, údržba a rozvoj zeleně

Akce v Kamenici a okolí

červenec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31